10 vragen aan – Lars van Dijk

Wie ben jij?

Ik ben Lars van Dijk en 26 jaar oud. Op dit moment studeer ik logistics and innovation management in Zweden. Na het afronden van mijn hbo-opleiding heb ik getwijfeld het werkveld te betreden of door te studeren. Gezien ik een internationale functie ambieer leek het mij beter om eerst een master te volgen. Daarnaast ben ik via Adriaan van Deursen, een voormalig studiegenoot, in contact gekomen met JLN. Het werkveld logistiek werd daardoor steeds boeiender en ikzelf werd ook steeds ambitieuzer.

Hoe ben jij in de wereld van de logistiek terechtgekomen?

Ik ben via een omweg in de wereld van logistiek terechtgekomen. Ik studeerde een jaar civiele techniek maar kon de draai niet vinden tussen andere studenten en ik had geen doel voor ogen. Toen ik een vriend van mij enthousiast hoorde praten over de opleiding Logistiek en Economie van Inholland Haarlem ben ik mij in logistiek gaan verdiepen en besloot ik deze opleiding te gaan volgen. Sinds dag één geen spijt van gehad.

Kun jij aangeven wat de logistieke verschillen zijn tussen Nederland en Zweden?

Ik denk dat beide landen graag gebruik maken van de technologische mogelijkheden. Picken & packen wordt hier veelal visueel gemaakt met tablets waardoor het een simpel proces is. Ook veel webshops proberen binnen dezelfde dag te leveren (voorbeeld: apotea.se). Gezien de omvang van het land is dat een behoorlijke uitdaging. Een andere uitdaging is dat je als onderneming niet altijd voor de beste logistiek dienstverlener kan kiezen, maar de dienstverlener met de juiste aflevermogelijkheden. Klanten in Noord-Zweden moeten soms meer dan 50 km rijden om een pakket op te halen als je voor de verkeerde dienstverlener kiest.

Verder speelt duurzaamheid een veel grotere rol. Als onderneming ben je veel meer verplicht om zowel op maatschappelijk vlak als op milieuaspecten goed te presteren. Een voorbeeld hiervan is de verdrijving van McDonalds door de duurzamere variant Max Hamburgare. De Zweedse bevolking kiest graag voor de meest duurzame oplossing, waardoor McDonalds in een aantal plaatsen heeft moeten sluiten.

Ambieer jij een logistieke carrière in Zweden?

Ik denk dat dat zeker tot mijn opties behoort. Naast het feit dat bijna alle bedrijven Engels als voertaal hebben, is het naar mijn mening ook een fijne werkcultuur wat je veelal met Nederland kan vergelijken. Wat betreft bedrijven zijn er genoeg mogelijkheden in voornamelijk de industrie en logistiek. Kijkende naar de cultuur merk ik wel dat kritiek en feedback gevoelige onderwerpen zijn. Dit soort ‘gespreksonderwerp conflicten’ worden het liefst vermeden. Hierdoor krijg je minder vaak een eerlijk beeld van de situatie en kom je er later achter dat iemand een andere mening had dan dat jij te horen krijgt. Ik denk dat wij als Nederlanders directer zijn dan Zweden.

Wat zijn in jouw optiek de 3 belangrijke eigenschappen van een succesvolle supply chain manager?

Ik denk dat de wereld steeds kleiner wordt op het gebied van logistiek. Zoals zo vaak wordt aangegeven gaat technologie een steeds grotere rol spelen. Ik denk hierdoor dat als je succesvol wilt zijn, dien je aanpassingsvermogen te hebben. Omgaan met snelle veranderingen en meegaan in de tijd zijn in mijn ogen cruciaal. De concurrent uit bijvoorbeeld China doet het net zo graag en is morgen misschien in staat om het beter te doen. Verder dien je, misschien hoe simpel het ook klinkt, ‘the big picture’ te kunnen overzien. Als je niet in staat bent om het uiteindelijke doel van je supply chain te overzien, is de kans aanwezig dat je niet juist bijdraagt aan de visie van de onderneming.

Als laatste, en wellicht de belangrijkste eigenschap, is in mijn ogen het effectief kunnen communiceren. Als SC-manager werk je met verschillende partijen en bedrijven. Veel van deze partijen zijn afhankelijk van jouw functioneren. Als je niet in staat bent oplossingen en/of problemen goed over te brengen, draagt dit niet bij aan de effectiviteit van de supply chain.

Wat vind jij het grootste voordeel van Jong Logistiek Nederland?

Ik noem er twee. Allereerst de bedrijfsbezoeken dragen in mijn ogen bij aan je ontwikkeling. Je krijgt vaak inzicht in processen die goed verlopen. Deze positieve aspecten kan je later gebruiken als je zelf een oplossing voor een soortgelijke situatie nodig hebt. Daarnaast kom je via JLN in contact met bedrijven en is het in mijn ogen de ideale manier om je toekomstige werkgever te ontmoeten. Ik denk dat de –meer informele- speeddate bijvoorbeeld veel beter inzicht geeft hoe een bedrijf zo dagelijks werkt. Hierdoor zie je sneller of jij bij een bedrijf past, en andersom precies hetzelfde.

Waar zie jij jezelf over 10 jaar?

Als ik nu mocht kiezen dan zou ik in de auto-industrie de global supply chain verzorgen. Maar dat zou zomaar kunnen veranderen. Waarschijnlijk zie ik mijzelf wel over 10 jaar in het buitenland werken. Ik laat mij graag inspireren waardoor ik soms tegen compleet nieuwe of andere dingen aankijk. Dat is deels ook één van mijn sterke punten, ik pas mij graag aan de omgeving aan.

In hoeverre hebben jouw bachelor- en masteropleiding bijgedragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling?

Op persoonlijk gebied heb ik mij voornamelijk ontwikkeld tijdens mijn periode als teamleider bij Albert Heijn. Tijdens mijn bacheloropleiding kwam ik er vooral achter wat mij interesseerde binnen logistiek. Ook heb ik de praktische kant van logistiek heb gezien. Voornamelijk de oplossing voor nu en hoe je dat het beste kunt uitvoeren en hoe je ‘out of the box’ kan denken. Tijdens mijn masteropleiding word je meer gestimuleerd om naar de lange termijn te kijken, de meer strategische kant vanuit een manager perspectief. Daarnaast werk je met mensen vanuit verschillende nationaliteiten waardoor je creatief moet zijn om resultaten te boeken. Je ziet hoe studenten vanuit verschillende (cultuur)perspectieven naar iets kijken. Ik ontwikkel mij om de positieve punten daarvan mee te nemen. Ook mijn Engels was tijdens mijn hbo-periode ronduit belabberd. Tegenwoordig krijg ik van medestudenten wekelijks projecten om op taal- en spelfouten te verbeteren. Dat geeft toch aan dat je het beste leert vanuit de praktijk!

In welke technologische ontwikkeling zie jij kansen voor het logistieke werkveld?

Elektrisch rijden en zelfrijdende auto’s. Ik denk dat dit de logistieke en industriële wereld flink zal laten veranderen. Ik denk dat de auto-industrie zich hierop den duur zal gaan focussen. Daarnaast zullen zelfrijdende auto’s straks een grotere rol gaan spelen en (logistieke)wetgeving zal hierop aangepast moeten worden. Ik denk dat dit, vooral in de industriële logistiek en de transportsector, een hoop nieuwe logistieke mogelijkheden zal bieden.

Welke tips kun jij andere (potentiële) leden van Jong Logistiek Nederland geven?

Als je ooit de kans hebt, ga voor een periode naar het buitenland. Je wordt zelfstandiger en leert anders tegen dingen aan te kijken. Daarnaast is netwerken echt een aanrader. Vroeger sprak het netwerken mij nooit zoveel aan en vond ik het lastig om een gesprek aan te gaan. Toch denk ik dat je met netwerken veel meer kan bereiken. Door in gesprek te gaan met andere vakmensen zie je een ander perspectief zodat je je eigen perspectief daarmee kan verrijken. Daarnaast is het de perfecte manier om iemand of jezelf verder te helpen met je carrière.

Personalia

Leeftijd 26
Woonplaats Zweden
Linkedin Klik hier om mijn profiel te bekijken

Add Comment