10 Vragen aan – Nick Kemna

Wat ben je voor een persoon?

Ik ben een ambitieus, gedreven, ondernemend en proactief ingesteld persoon die makkelijk in de omgang is. Verder kenmerkt een flexibele houding mij en heb ik een hands-on mentaliteit, maar ben ook goed in conceptueel denken. Mijn interesses buiten het logistieke vakgebied zijn fitness en motorsport.

Hoe ben je met logistiek in aanraking gekomen?

Toen ik begon met de propedeuse aan de HAN in 2008 was ik nog op zoek naar een opleiding die specifiek aansloot bij mij als persoon. Er is bij mij altijd al wel een affiniteit aanwezig geweest voor het regelen en plannen van zaken en systeem aanbrengen in dynamische omgevingen. Gedurende mijn propedeuse werd het mij steeds duidelijker dat de opleiding Logistiek en Economie het best aansloot bij deze karakteristieken.

Op welke manier heb je tijdens de studie getracht jezelf te onderscheiden van de rest van je klasgenoten?

Ik heb altijd gestreefd om de hoogst mogelijke resultaten te behalen. Ik heb relevante bedrijven en beurzen zoveel mogelijk bezocht tijdens mijn studie en heb hier relatief makkelijk een netwerk mee op kunnen bouwen. Verder heb ik in het buitenland gestudeerd, in Berlijn om precies te zijn.

Welke vorm van logistiek past bij jou en waarom?

Supply Chain Management. Ik ben er van overtuigd dat in deze steeds complexer wordende wereld (mede door globalisering en verbeterde technologie) multidisciplinaire samenwerking vereist is in het bedrijfsleven. Traditionele barrières dienen verwijderd te worden en de meest flexibele en proactieve bedrijven zullen een succesvolle toekomst tegemoet gaan. Deze gedachtegang hanteer ik ook in mijn huidige functie; proactief communiceren, vanuit meerdere opzichten obstakels benaderen en in teamsverband tot oplossingen komen.

Wat is je levensmotto en wat is hiervan de achterliggende gedachte?

“Een doel is niks anders dan een droom met een deadline.” Ik geef niet snel op bij tegenslagen en zet altijd door om mijn doelen te bereiken, succes moet je verdienen.

Hoe benader je een (complex) vraagstuk in je huidige functie, in de breedste zin van het woord? Welke werkwijze hanteer je in de praktijk en herken je ook vaak bij jezelf?

Wees allereerst bewust wat er van je verwacht wordt. Te vaak beginnen mensen direct oplossingen te bedenken welke vervolgens geen of kleine verbetering opleveren. Een goede basis voor je onderzoek is belangrijk. Zorg ervoor dat de probleemstelling duidelijk is. Ga vervolgens na wie met welke problemen gericht bij kan dragen tot een oplossing (dit kan natuurlijk ook jezelf zijn!). Stel vervolgens in teamverband een plan op om het probleem op meerdere disciplines aan te pakken en het effectief op te lossen. Wederom leg ik de nadruk om samenwerking vanuit meerdere disciplines!

Hoe ziet volgens jou de logistiek er over 10-15 jaar uit, wanneer je huidige trends/ontwikkelingen mee in acht neemt (3D printing, google glass etc.)?

3D printing zal op den duur een enorme rol gaan spelen met betrekking tot beschikbaarheid van monodelen en halffabrikaten, op de lange termijn schat ik het zelfs mogelijk dat wij eindproducten on-site kunnen produceren. Verder is real-time digitale informatie steeds meer voorhanden, hetgeen de transparantie in de keten verhoogd. Wat voor effect dit soort veranderingen gaat hebben op de traditionele warehousing- en transportsystemen is moeilijk in te schatten, maar een ding is zeker, logistici gaan de komende decennia dynamische tijden tegemoed vol nieuwe mogelijkheden en uitdagingen!

Welke functie zou je over 10-15 jaar willen uitvoeren en in wat voor organisatie?

Een leidinggevende functie binnen het Supply/Demand Chain werkgebied. Ik denk hierbij aan functies zoals Supply Chain Manager of Supply Chain Projectleider, preferabel in een midden tot groot bedrijf.

Zou je in een aantal kernzinnen kunnen toelichten waar een succesvol leidinggevende volgens jou dan aan zal moeten voldoen?

Een goede leider is een goede luisteraar, investeert in zichzelf en in degenen aan wie hij/zij leiding geeft, stuurt en coacht proactief en durft ownership en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn keuzes.

Wat zou je studenten willen meegeven tijdens hun studie?

Wat vind je daarnaast belangrijk om tijdens je studie te doen waar jijzelf niet of nauwelijks iets mee hebt gedaan? Onderscheid je! Je zal het niet verwachten maar je kan met een klein beetje extra moeite zoveel meer ervaring en zelfkennis opdoen, en dit neem je uiteraard mee op je CV! Verder adviseer ik zoveel mogelijk kennis te maken met verschillende branches binnen je opleidingsgebied (denk hierbij aan logistiek in de zorg, productielogistiek, servicelogistiek, maar ook logistiek in de publieke sector) en raad ik aan om persoonlijke leerdoelen op te stellen verwoven in een persoonlijk carriereplan. Hierbij is kortweg de vraag; welke stappen wil ik binnen 5-15 jaar maken en aan welke soft/hard skills moet ik werken om dit alles te bereiken? Hierdoor creeër je een leidraad voor jezelf waar je echt profijt van zal gaan hebben!

Personalia

Leeftijd
23
Woonplaats
Zelhem
Opleiding
Bachelor of Business Administration, Logistics & Economics
Hogeschool Arnhem & Nijmegen (HAN)
Huidige functie
Supply Chain Quality Engineer bij Abbott Biologicals te Olst.
Vrije tijd
Fitness en motorsport
LinkedIn
Klik hier om mijn profiel te bekijken

Auteur

Redactie Jong Logistiek Nederland

Jong Logistiek Nederland (JLN) brengt jonge logistici, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar om de samenwerking van Logistiek Nederland verder aan te jagen.

Bekijk de berichten van deze auteur

Add Comment