10 vragen aan – Sanse Bomhoff

Hoe zou je jezelf omschrijven in drie woorden? En zijn deze eigenschappen belangrijk voor een carrière in de logistiek?

  • Nieuwsgierig
  • Ondernemend
  • Verbinder

Deze eigenschappen zijn zeker belangrijk voor een carrière in de logistiek. Het is belangrijk om verbeteringen op te zoeken, dit doe ik door mijn openheid en gedrevenheid in te zetten. Door mijn nieuwsgierigheid is het makkelijker optimalisatie mogelijkheden aan te geven en die bespreekbaar te maken. Daarnaast is het ook belangrijk om niet af te wachten maar initiatieven te nemen en te tonen. Tenslotte, is het belangrijk om mensen samen te brengen en te stimuleren samen te werken en op die manier naar de beste oplossing te zoeken. Logistiek wordt soms nog gezien als een voldongen feit, door mensen samen te brengen en logistieke processen bespreekbaar te maken kan dit verbetert worden, ook speelt de supply chain visie hierbij een belangrijke rol.

Welke opleiding heb je gedaan? Zijn de vakken/onderwerpen die je daar hebt geleerd nog steeds relevant en hoe ontwikkel je je huidige kennis?

Ik heb de opleiding International Business and Management gevolgd en tijdens deze opleiding de minor logistiek. Hierdoor ben in geïnteresseerd geraakt in de logistiek, wat er toe leidde dat ik vervolgens een master opleiding Logistics Management heb afgerond. Tijdens mijn opleidingen heb ik ook kennis opgedaan over Supply Chain Management en het leren denken in processen. Door te gaan werken in de logistieke sector heb ik ervaring opgedaan. Zo ben ik begonnen bij Van Uden (NedCargo) en heb ik geleerd wat de logistiek echt inhoud. Het leren uit boeken en werken in de sector is niet hetzelfde. Daarom blijf ik naast mijn werk mijzelf voortdurend ontwikkelen.

Welke functie heb je en hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?

Ik werk als Logistiek Consultant bij Districon. Bij Districon is elke dag anders en dat maakt mijn baan ook zo leuk. Ik mag bij veel bedrijven binnen kijken en functioneer dan vaak als een sparringpartner. Hierdoor zie ik mogelijkheden die kunnen zorgen voor ontwikkelingen en verbeteringen. Ook door mijn brede ervaring kan ik anderen vaak helpen bij het optimaliseren van logistieke processen.

Neem een opdracht in gedachten, in hoeverre waren hard skills en soft skills hierbij belangrijk?

Hard skills zorgen voor de kennis en data analyse bij een opdracht. Door soft skills kan vertrouwen worden gewekt en kunnen zaken en mensen gekoppeld en bestuurd worden. In de logistiek is het belangrijk om beide skills beschikbaar te hebben, zodat zij elkaar kunnen versterken bij analyses en verbeteringsprocessen.

Naast je huidige carrière heb je ook een carrière bij JLN gehad. Welke rollen heb je mogen vervullen? En welke toegevoegde waarde heeft dit gegeven?

In 2010 ben ik lid geworden van JLN. Daarna, in 2013, ben ik Regioambassadeur voor regio West geweest, wat ik twee jaar met plezier heb gedaan. In 2015 heb ik de overstap gemaakt naar het bestuur, als Vicevoorzitter. Sinds November 2016 heb ik afscheid genomen van het bestuur maar probeer nog wel actief lid te blijven.

Door lid te worden van JLN heb ik een netwerk opgebouwd en kon ik o.a. toetsen wat ik wel en minder interessant vind binnen de sector. Daarnaast kun je sparren met vakgenoten tijdens evenementen, met wie je ook een gedeelde interesse hebt: logistiek. Dit geldt ook voor de meer introverte mensen, je kan praten over gemeenschappelijk onderwerpen, wat de samenwerking vaak makkelijker maakt door wederzijds begrip.

Moet er, zoals Jesse Klaver voorstelde, een vrouwenquota komen in de logistiek?

Dit vind ik lastig. Het afdwingen van meer vrouwen ben ik op tegen, het is juist belangrijk dat er een natuurlijke “mengelmoes” is. Je moet doen wat je leuk vindt en hierin je hart volgen. Wel denk ik dat een extra stimulans om specifiek vrouwen geïnteresseerd te krijgen voor de sector nodig is.

Op welke manier denk je dat er meer vrouwen betrokken kunnen worden bij de logistiek? En kan het imago hierdoor misschien veranderen?

Vrouwen kijken anders tegen dingen aan en brengen daarbij vaak gevoelens en emoties mee, dit is waardevol. Alleen zijn de huidige functies misschien nog niet gericht op zo’n gevoelsmatige inbreng. Het is een uitdaging om hier verandering in te brengen en te delen wat je denkt en ervaart. Uiteraard blijft de logistiek ook een ‘echte’ mannenwereld en daar moet je als vrouw ook wel van houden.

Tevens zal het imago van de logistiek deels veranderen, maar dat komt niet zo zeer door meer vrouwen. Dit komt mede door de verduurzaming en het inzicht van de mogelijkheden die goed georganiseerde logistiek voor een bedrijf kan betekenen. Dit imago zal hopelijk in de toekomst veranderen door meer aandacht aan het vak logistiek te besteden op basis en middelbare scholen om op die manier het beperkte en gegeneraliseerde/ongenuanceerde imago van logistiek te veranderen.

Doorgaand over het imago van logistiek. Hoe zie jij de rol van Nederlandse logistiek en welke logistieke rol speelt Nederland wereldwijd volgens jou?

Dat begon denk ik al een hele tijd geleden, ten tijde van de VOC. Het handelen, zit in ons bloed en als Nederlanders richten we graag processen efficiënt in. De rol van Nederland als handel en transport natie was toen heel groot en door verder te investeren in de ontwikkeling van (logistieke) kennis en door technische ontwikkelingen zijn we nog steeds een belangrijke speler. We denken graag samen in oplossingen en zijn een voorbeeldfunctie voor anderen. Ik denk dat het daarnaast belangrijk is om jong en oud te laten samenwerken en naar elkaar te luisteren en ervaringen te delen zodat we met zijn allen vooruit komen.

Wereldwijd zie je veel veranderingen op het gebied van drones. Heb je hier zelf ervaring mee? En hoe zie jij de toepassing hiervan in de toekomst?

Ik denk dat het niet alleen over drones gaat maar over de algehele digitalisering en nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld 3D printen en drones. Denk hierbij ook aan business modellen als Uber en Airbnb en de zogeheten deeleconomie. Voor de toekomst is het belangrijk om na te denken hoe je hier in mee kan/moet gaan en op welke manier je hier in zou moeten investeren. Dit is natuurlijk wel een moeilijk onderwerp en roept voor sommigen ook onzekerheid en zelfs angst op.

Veranderingen in de logistiek, kunnen ook jezelf veranderen. Waar zie jij jezelf over vijf jaar?

Ik denk en verwacht dat mijn soort functie en rol nog steeds zal bestaan en dat ik bedrijven en instellingen kan helpen als consultant en ‘verbinder’. Ik zou graag een helpende hand zijn voor bedrijven en instellingen om zichzelf te blijven ontwikkelen en waar nodig veranderingen door te voeren om aan gesloten te blijven bij marktveranderingen.

Tenslotte, wat is je advies voor logistici in spe?

Logistiek kent veel zijstromen, waardoor je jezelf kan blijven ontwikkelen. Door deel te nemen aan het mentor/mentee programma leer je meer van die zijstromen en ervaar je wat jezelf leuk vind. Soms maak je misschien een keer een misstap, maar dat is niet erg. Het is belangrijk om je zwakke en sterke punten te blijven ontwikkelen en met goede moed vooruit te kijken.

Personalia

Leeftijd  27
Woonplaats  Den Haag
Linkedin  Klik hier om mijn profiel te bekijken

Add Comment