De impact van Corona op magazijnen (e-Workshop op 18 juni)

Magazijnoperaties worden hard getroffen sinds het Corona virus Nederland in haar greep houdt. Hoe lang het nog gaat duren en hoe we eruit gaan komen weet niemand. Gezond blijven en collectief indammen van het virus heeft nog steeds de hoogste prioriteit.

In de afgelopen weken is iedereen vooral bezig geweest met de veiligheid van personeel en de continuïteit van het bedrijf. Afhankelijk van het verkoopkanaal en de branche is het rennen of stilstaan:

  • E-commerce in de meeste sectoren maakt overuren en heeft gebrek aan personeel
  • Groothandel en Retail in non-food is tot stilstand gekomen waarbij kostenbesparingen de hoogste prioriteit hebben.

Op donderdag 18 juni van 15:00 – 16:30 uur bespreken we in een interactieve e-workshop maatregelen om kosten te besparen en geven we een andere kijk op de inzet van personeel versus robotisering.

De workshop start met een korte inleiding en een case van een bedrijf dat zich geconfronteerd ziet met een forse toename van het aandeel e-Fulfillment in haar magazijnoperatie. Ook na de corona-crisis verwacht het bedrijf dat veel traditionele klanten via de webshop blijven bestellen. Na de introductie worden de deelnemers in kleine teams via een digitale break-out uitgedaagd de gevolgen en maatregelen in kaart te brengen voor een van de volgende thema’s: voorraad, opslag- en ruimtebehoefte, orderverzamelen en personeel.

Hierna volgt een terugkoppeling en discussie van de gevonden maatregelen. De workshop wordt afgesloten met een samenvatting van de leermomenten van de middag.

De inleiding en moderatie wordt verzorgt door Robert van Ree en William van der Aa, oprichters van Servator Group. Servator is een pragmatisch logistiek adviesbureau met specialistische kennis in logistieke optimalisatie, magazijnontwerp en het implementeren van processen en systemen op het snijvlak van Supply Chain en warehousing. Servators’ logistics routing concept helpt bedrijven sneller antwoord te geven op logistieke thema’s zoals uitbesteden van de logistieke operatie, de impact van verschillende groeiscenario’s op magazijngrootte en -ontwerp, prestatie-indicatoren en magazijnautomatisering. Zie voor meer informatie https://www.servatorgroup.com/.

Urenschema

Dag 1

15:00 - 15:15
Welkom
Inleiding van het thema en verschillen traditionele groothandel vs. e-Fulfillment
15:15 - 15:25
Casus
Wat zijn de gevolgen als je meer e-com gaat doen voor voorraad, opslag- en ruimtebehoeften, orderpicking, aansturing en personeel?
15:25 - 15:35
Breakout
15:35 - 16:15
Terugkoppeling uitgewerkte thema’s
Kleine discussie en onze visie (input zoals besproken tijdens ons eigen webinar)
16:15 - 16:30
Samenvatting en afsluiting

Datum

18 juni 2020
Verlopen!

Tijd

15:00 - 16:30
Categorie