Blog ICT: abracadabra of de oplossing in ketensamenwerking?

Elke ondernemer wil zoveel mogelijk kosten besparen, bedrijfsvoering optimaliseren en de winst verhogen. Een samenwerking met een schakel hoger in de keten, zoals een toeleverancier kan veel voordelen opleveren. Heeft u eenmaal die samenwerkingen, dan kunnen die allemaal beter en efficiënter door het elektronisch uitwisselen van informatie. Niet via mail of Whatsapp, maar door de inzet van ICT.

EDI, Informatie hubs, Cloud Computing zijn allemaal toepassingen die bestaande samenwerkingen kunnen verbeteren en informatie uit te wisselen. Toepassingen die klinken als abracadabra. Welke kansen en mogelijkheden liggen hier voor u?  Ik zet ze graag voor u op een rij:

EDI, een ineffectieve technologie voor Supply Chain integratie

Electronic Data Interchange (EDI) is een veelgebruikte technologie om op elektronische wijze gegevens uit te wisselen tussen bedrijven. Klinkt als effectief en snel te implementeren, maar schijn bedriegt. EDI is een typische ‘peer to peer’ technologie, waarbij iedereen op elkaar moet wachten. EDI is hiermee een grote veroorzaker van het opslingereffect in ketens. Voorraadverhogend dus.

Informatiehubs, wie beheert wat?

Informatiehubs zijn een manier om informatie van bedrijven in een keten centraal op te slaan. Elk bedrijf kan de benodigde informatie ‘real time’ inzien en eventueel binnenhalen in zijn eigen systeem. Direct anticiperen op een wijziging in orders is hierdoor dus mogelijk. Maar: wie beheert de gecentraliseerde opslag van informatie, hoe gaan de kosten verdeeld worden en is de informatie wel veilig opgeslagen?

Cloud Computing

Een mogelijkheid is om de informatiehub te laten beheren door een Cloudprovider. Een additionele service die de provider kan leveren is Software as a Service (SAAS). De systemen van de afzonderlijke schakels in een keten worden in de Cloud beheerd. Door het toepassen van schaalbaarheid door de Cloudprovider kunnen de integrale IT kosten in de keten drastisch gereduceerd worden.

Garantie voor succes?

Informatiehubs, al dan niet beheerd in de Cloud, bieden de beste kansen voor transparante en responsieve ketens. Om informatiehubs goed te implementeren is het cruciaal dat processen en  informatiestromen in de keten op elkaar afgestemd worden. Het implementeren van systemen is nog geen garantie voor succes. Alleen als alle partijen in de keten bereid zijn tot leveren van de juiste input kan de keten de vruchten plukken van deze ICT systemen. Laat dat een goede reden zijn om met elkaar samen te werken.

Add Comment