Blog: Lo-gis-tiek (de; v)

Door JLN regioambassadeur Robbert-Jan van Oijen. ‘Lo-gis-tiek (de; v): beheersing van alle goederenstromen, personen- en dataverkeer nodig om een bedrijf enz. te laten functioneren.’ Dát is logistiek, aldus de uitleg van de Dikke Van Dale. Het is een eind in de goede richting en het geeft de essentie van logistiek al aardig weer, echter ben ik van mening dat logistiek meer is, veel meer. En zeg nou zelf, het is niet het meest uitdagende antwoord dat je kunt bedenken op vragen zoals “Logistiek?! Wat is dat dan, dat is toch iets met vrachtwagens?” en “Wat is er leuk aan werken in de logistiek?”. Vragen welke veelal worden gesteld door (de ouders van) iemand die een keuze moet gaan maken wat te doen tot aan zijn of haar 65ste, en tegenwoordig 67ste levensjaar.Hoe cliché ook, vragen zoals deze komen nog vaak voor op open dagen van hogescholen en universiteiten, waar ik als regio ambassadeur voor Jong Logistiek Nederland met enige regelmaat aan deelneem.

Eerste ervaringen in de logistiek

Afgezien van de goederenstromen bij de plaatselijke supermarkt waar ik, net als velen, mijn eerste bijbaantje had in 2000, begon mijn eigen logistieke avontuur eind 2007. Voor mijn afstudeerscriptie voor de Master Strategic Management, deed ik een supply chain onderzoek bij een kunstmestbedrijf gelegen op industrieterrein Lage Weide in Utrecht. Het was daar waar ik, gelegen tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, de A2 en de belangrijkste spoorverbindingen van Nederland, pas echt in aanraking kwam met de wondere wereld van de logistiek. Een extra Master Supply Chain Management en ruim 4 jaar werkervaring verder in diverse functies bij zowel een verlader als bij een internationaal logistiek dienstverlener, kan ik logistiek en haar essentie omschrijven zoals dit al vaak is gedaan, namelijk: de juiste producten, op de afgesproken plaats, op het afgesproken tijdstip, in de bestelde hoeveelheden en dat alles op de meest efficiënte manier (wat in de praktijk vaak neerkomt op tegen de laagst mogelijke kosten).

Maar is dit alles? Nee, ik denk van niet. Ik vind dat logistiek meer is, het is uitdagend, dynamisch, innovatief, tastbaar en toch ontastbaar, zichtbaar maar tegelijkertijd ook (deels) onzichtbaar, en bovenal het is leuk, erg leuk!

Logistiek ontdekken

Ondanks mijn korte loopbaan tot op heden, heb ik het geluk gehad om al een aantal uitdagende en leerzame functies te mogen vervullen binnen diverse logistieke disciplines zoals warehousing en transport management en sinds een jaar supply chain engineering. Hierdoor heb ik in korte tijd veel ervaring en kennis opgedaan en de verschillende aspecten en (soms tegengestelde) belangen mogen ervaren van logistiek bij een verlader (faciliterend) ten opzichte van een logistiek dienstverlener (core business). Eerlijkheidshalve gebied mij echter te zeggen dat ook ik niet wist wat logistiek en elk van haar disciplines precies inhield voordat ik daadwerkelijk met logistiek in aanraking ben gekomen eind 2007. Eigenlijk zijn vragen van wat logistiek precies is en wat daar binnen allemaal mogelijk is, dan ook zo gek nog niet. Net als in mijn eigen situatie denk ik dat het met name samenhangt met het feit dat het veelal onbekend is. Iedereen ziet dagelijks tientallen vrachtwagens rijden, maar afgezien daarvan houdt het besef van wat logistiek is voor de gewone consument al snel op, daar logistieke processen voor hen veelal onzichtbaar zijn. Om te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende en hopelijk gepassioneerde logistici zijn voor deze interessante sector moet logistiek meer gepromoot en overgedragen worden. Jongeren moeten bekend gemaakt worden met wat logistiek is,  en ontdekken wat het zo uitdagend en aantrekkelijk maakt om in te werken.

Topsector

Om dit te ondersteunen is logistiek niet alleen door de overheid aangewezen als 1 van de 9 topsectoren van de Nederlandse economie, maar zijn er de afgelopen paar jaar ook diverse verenigingen en campagnes opgestart waaronder Jong Logistiek Nederland  en Nederland=Logistiek. Een recenter voorbeeld van een campagne om meer jongeren te motiveren voor logistiek, waar ik tevens zelf aan bij heb mogen dragen, is de IDU-campagne van Tilburg University, TU Eindhoven, NHTV en de Fontys Hogeschool (zie www.logistiek-iets-voor-jou.nl). Deze online campagne laat bezoekers nader kennis maken met het vakgebied, ondersteund door 4 korte videofragmenten, waarin elk 1 alumni aan het woord komt over onder andere zijn of haar opleiding, huidige baan in de logistiek en wat hem of haar er zo in aantrekt. Dit alles om bezoekers meer inzichten te verschaffen over wat logistiek nu precies is, wat er mogelijk is en wat het zo aantrekkelijk maakt om er in te werken.

Uiteindelijk denk ik dat het dergelijke initiatieven zijn welke moeten bijdragen aan het vergroten van de ‘aanwezigheid’ en zichtbaarheid van logistiek om mensen meer bekend te maken met deze voor velen van hen nog grotendeels onbekende wereld én uiteindelijk wellicht te motiveren om te kiezen voor het avontuur dat zich logistiek noemt… want dat is ‘Lo-gis-tiek (de; v)’ voor mij: één groot avontuur!

 

Over Robbert-Jan van Oijen

Robbert-Jan van Oijen heeft zowel Strategic als Supply Chain Management gestudeerd en is werkzaam als Senior Solutions & Implementations Analyst bij UPS Supply Chain Solutions.

Auteur Robbert-Jan van Oijen
JLN Regio Zuid
Functie Regio Ambassadeur
LinkedIn https://nl.linkedin.com/in/robbertjanvanoijen/nl

Auteur

Redactie Jong Logistiek Nederland

Jong Logistiek Nederland (JLN) brengt jonge logistici, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar om de samenwerking van Logistiek Nederland verder aan te jagen.

Bekijk de berichten van deze auteur