Ervaringen van Bart als secretaris

Bart Kooijman, secretaris sinds 2018 deelt zijn ervaring en motivatie om een actieve rol aan te nemen bij JLN! 
Ik heb bij JLN ruim 2 jaar de secretarisrol mogen invullen, dat heb ik met veel plezier gedaan! Het leuke aan die rol is dat je bij elk aspect van de vereniging betrokken bent, sowieso natuurlijk bij alle vergaderingen, maar ook bij de in- en uitgaande communicatie en dat betekent contact met alle bestuursleden en regioambassadeurs (intern) en met leden, partners en geïnteresseerden (extern). Je hebt daarbij de mogelijkheid om je eigen inbreng en creativiteit kwijt te kunnen, want je bent immers (bijna) overal van op de hoogte! Het werk van de secretaris laat zich ook goed plannen, je inzet is eigenlijk gelijkmatig verdeeld over een jaar en dat zorgt dat je het makkelijk naast een studie of baan kunt doen!
Hoogtepunten voor mij waren enerzijds mijn bijdrage in de redactie van het Jaarboek, waar we terugkijken op 10 jaar JLN en anderzijds de flexibiliteit en creativiteit die we hebben moeten inzetten tijdens de corona-periode. Zo ging bijvoorbeeld de DLS van fysiek naar digitaal en dat was best een operatie. Uiteraard deed ik dat niet alleen, maar had ik mijn rol binnen het geheel, dat is juist wat het zo leuk maakt en daar leer je veel van!