“Het karakter van West-Nederland”

Door Burak Akova, Johan de Jong, Ivo Roozenbeek. Op donderdag 15 december 2016 is Regio West van Jong Logistiek Nederland op bezoek geweest bij de vLm Regio West. Tijdens het bezoek zijn de unieke kenmerken van de regio West-Nederland besproken. Waar liggen de uitdagingen van dit gebied? Michael van Leeuwen, voorzitter Regio West vLm, deelde zijn ervaringen en visie op deze vragen.

Achtergrond

Het bestuur van vLm Regio West organiseert als geen ander inspirerende en leerzame bijeenkomsten voor haar leden. Events hebben vrijwel altijd een bijzonder karakter, omdat er elke keer een ander thema centraal staat. Denk aan de logistiek achter diverse spraakmakende events als Holiday on Ice en Cirque du Soleil. Leden van de regio zijn daarom ook bereid om de tijd te nemen naar een dergelijk event te komen, puur omdat er specifiek op een bepaald onderwerp wordt gericht en dat maakt het zo interessant.

Diversiteit regio

Regio West wordt in het bijzonder gekenmerkt door een groot scala aan zeer diverse bedrijven. Van productiebedrijven tot aan overheidsinstellingen zoals Defensie, van eventbedrijven tot aan openbaarvervoermaatschappijen. Dat zit onder meer in het feit dat Regio West ook één van de drukste regio’s van Nederland is. Bovendien zijn er twee mainports gevestigd in deze regio, namelijk de Rotterdamse haven en de Amsterdamse luchthaven Schiphol. Hier hangen weer andere activiteiten op het gebied van onder meer (petro)chemie, offshore en expeditie mee samen. AGV in Rotterdamse haven (Nederland)

Uitdagingen regio

Een vervelend probleem binnen de regio West-Nederland is de verkeersproblematiek waar het vrachtverkeer veel hinder van ondervindt. Alleen met slimme planningen, kunst en vliegwerk en flexibele chauffeurs kan nog voldaan worden aan de steeds strengere leveringseisen van de afnemers.De goederenstromen binnen en tussen de steden kunnen deels worden beperkt door gebruik te maken van hubs aan de rand van de steden en daar te bundelen – wellicht met een beetje hulp van nieuwe wetgeving. Bij het bundelen kan wellicht gebruik worden gemaakt van de al aanwezige distributiecentra van distributiebedrijven als PostNL, GLS en DHL, dus veel investeren in de infrastructuur is niet nodig. Beter samenwerken, winnen van elkaars vertrouwen en maken van goede afspraken vereisen echter wel een grote investering van betrokken partijen, dit ter voorkoming van moeilijkheden op het gebied van bijvoorbeeld verzekeringen, eigendom van het product en het contact met de klant.De mainports in de regio hebben een gedegen internationale positie, maar het is ook mogelijk die te verliezen. Om dat te voorkomen zullen de mainports hard moeten blijven werken aan het vergroten van hun toegevoegde waarde. Dat ligt niet altijd in het aantrekken van meer containers maar eerder in het vergroten van de Value Added Logistics (VAL) activiteiten en slimme IT-oplossingen die zorgen voor een snelle afhandeling en transparante keten. Een mainport als Rotterdam zou daarbij ook niet moeten concurreren met Antwerpen, Hamburg of Duisburg, maar juist slim samenwerken en de klanten totaaloplossingen bieden die voor alle partijen voordelig zijn. Bovendien moet de achterlandverbinding verder en sneller ontwikkeld worden om de wegen te ontlasten.Een andere uitdaging is het vergroten van de bereidheid om kennis en informatie ten aanzien van productie en logistiek te delen met andere bedrijven in eenzelfde keten of juist andere supply chain om zo de totale kosten te verlagen. Ook hier speelt vertrouwen weer een centrale rol en blijft in de praktijk nog vaak beperkt tot partijen behorend tot eenzelfde concern. In West zien we toch ook steeds vaker elkaar van oorsprong concurrerende bedrijven die inzien dat ze meer te winnen hebben door samen te werken en te delen.Niet voor niets staat dus het netwerken en het leren van elkaar zo centraal in vLm regio west en worden bijeenkomsten opgezet om dit te bevorderen. De deelnemers aan de bijeenkomsten worden gekenmerkt door een nieuwsgierige houding, staan open voor nieuwe ideeën en delen graag hun kennis en kennissen. Dit is niet zozeer uit commercieel oogpunt, maar vooral omdat ze het interessant vinden om een kijkje te krijgen in de ‘keuken’ van iemand anders en hun eigen ervaringen te delen. Vaak kost een event de nodige tijd en moeite om op te zetten, maar gezien de opkomst en reacties is het dan vervolgens weer volledig de moeite waard.Is jouw interesse gewekt voor de regio West-Nederland en wil jij graag een event van Jong Logistiek Nederland bijwonen? Kom dan bijvoorbeeld op dinsdag 7 maart 2017 naar het Big Data Event bij de RET of naar het event bij Verstegen Spices and Sauces op maandag 27 maart 2017.

Add Comment