JLN bezocht Leen Menken

Op dinsdagmiddag 23 februari 2016 kreeg JLN een kijkje in de keuken van het bedrijf Leen Menken in Zoetermeer.

Leen Menken Foodservice Logistics BV is een logistiek dienstverlener in fijnmazige distributie van levensmiddelen. Het bedrijf is opgericht door Leen Menken in 1987 en organiseert de logistiek voor onder andere webwinkels en franchiseformules. Kort na de oprichting van het bedrijf blijkt dat de vraag naar vriesopslag vanuit het bedrijfsleven groter is dan aanvankelijk gedacht. De opslagcapaciteit wordt in fases uitgebreid en in 1995 begint het quickservice segment aan een sterke groei. Menken regelt sindsdien naast de opslag ook de nationale distributie voor deze ketens. In 2008 stapt Leen Menken in de Europese distributie doordat de internationale vraag toeneemt. Het bedrijf ontwikkelt zich tot een Europees consolidatiecentrum van waaruit een grote internationale fastfoodketen wordt bediend. Menken speelt tijdig op de veranderingen in de markt door de focus op e-commerce te leggen. Inmiddels kunnen webshops die actief zijn in de voedingsmiddelenindustrie zich aansluiten bij Menken. Concreet betekent de nieuwe dienstverlening van Menken dat er ook bij consumenten aan huis bezorgd kan worden. Daarmee werd het bedrijf een nieuwe service rijker: ‘Menken aan huis’.

Rond de klok van 14.00 uur ving het bedrijfsbezoek aan. We werden hartelijk ontvangen door de medewerkers van Menken. Hierna begon Leen Menken, oprichter en directeur van het bedrijf, met een introducerende presentatie over zijn onderneming. Vragen als ‘Hoe is het allemaal begonnen?’ en ‘Wat speelt er op het moment binnen het bedrijf?’ werden helder beantwoord. Tijdens de presentatie werd duidelijk dat Menken zich bewust is van huidige ontwikkelingen binnen de markt en daar vol vertrouwen op inspeelt. Zo werd aangegeven dat men aan het begin van de 20e eeuw nog naar de kruidenier ging om boodschappen te halen, een halve eeuw later gingen we daarvoor naar de supermarkt en inmiddels bestellen we al een gedeelte van de boodschappen online. Kortom, de markt is en blijft volop in beweging; veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Met recht speelde Menken daarom goed in op de markt door met e-commerce logistiek te starten. Waar het bedrijf zich in 2012 nog op onbekend terrein begaf, is de e-commerce inmiddels een onmisbare waarde geworden in het dienstenpakket.

Na de presentatie kregen de aanwezigen een rondleiding door het warehouse. Dat was lekker koud! Het warehouse heeft namelijk diverse temperatuurzones variërend van 4ºC tot -18ºC. Het warehouse, bestaande uit 12 magazijnen, biedt ruimte aan 15.000 palletplaatsen, waarvan 11.500 diepvries en 3.500 gekoeld. Inslag, opslag en uitslag zijn niet de enige activiteiten die in het warehouse worden verricht; er worden ook value added logistics (VAL) oplossingen geboden. Hierbij kan gedacht worden aan labelen, etiketteren en ompakken van producten. Tijdens de rondleiding werd duidelijk dat het nog een hele klus is om alle versproducten ook daadwerkelijk gekoeld of bevroren te houden. Flinke koelinstallaties en een goed monitoringssysteem zijn daarvoor benodigd.

Teruggekomen in de warmere temperatuur van de ontvangstruimte werd het denkvermogen van de aanwezigen flink op de proef gesteld door middel van een uitdagende case. Een tijdje in de kou zorgt er toch voor dat het concentratievermogen wordt vergroot? We gingen uiteen in diverse groepjes en hielden ons bezig met de case. De vraagstelling werd uitgesplitst in enerzijds een kwaliteits- en anderzijds een kostenaspect. Allereerst werd nagedacht over het direct thuisbezorgen aan de consument. Hoe kan het aantal stops zodanig worden verhoogd dat het thuisbezorgnetwerk kostendekkend wordt? Ook de customer satisfaction is hierin van belang. De producten komen langs verschillende schakels in de keten, maar hoe garandeer je een naadloze cold supply chain en zorg je dat de klanten tevreden blijven? Na de case werd plenair per groep gepresenteerd over mogelijke oplossingen op deze vraagstukken.

Het bedrijfsbezoek werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Leen Menken, nogmaals hartelijk dank voor een mooie interactieve middag!

Add Comment