JLN en vLm bezochten WP Haton

Op dinsdag 3 juni 2014 bezocht Jong Logistiek Nederland (JLN) Werner & Pfleiderer (WP) Haton in Panningen. Het bezoek werd georganiseerd in samenwerking met de Lean Six Sigma community van Vereniging Logistiek Management (VLM).

Na het welkomstwoord van Hessel Visser (VLM) en Stefan Kleijngeld (JLN)  heeft René van Rijn, Chief Financial Officer (CFO), ons meegenomen op de reis die WP Haton, met het business model Blue Value, aan het maken is om van een aanbodgestuurde productie naar een vraaggestuurde dienstverlening te komen.

Blue Connection

Om tot het beste jongetje van de klas te horen moet je continu de beste willen zijn en daarvoor een heldere strategie hebben, zo bleek tijdens de presentatie van René van Rijn. WP Haton hanteert daarbij het gezegde: “Niemand verdwaalt op een rechte weg” wat duidt op de verschuiving van het denken in commoditization naar het denken in customization. Het denken in klantwaarde is binnen WP Haton belangrijk en dit is ook terug te zien in de inrichting van haar supply chain, zo bleek uit de presentatie van Stefan Kleijngeld. WP Haton is ruim een jaar actief haar supply chain te veranderen door middel van Lean en Value Sourcing. Dit plan, Blue Connection genoemd, waarmee het bedrijf als ketenregisseur in haar supply chain zich focust op vier business drivers waarmee zij samen werken voor de klant:

  1. Meer verkoop;
  2. Betere bruto marge;
  3. Optimaal inzetten van asset
  4. Realiseren toekomstplannen.

Mens centraal
Tijdens de presentaties en de rondleiding is gebleken hoe belangrijk het voor WP Haton is om de mens in de organisatie en bij een veranderingstraject centraal te stellen. Daarvoor gebruikt het bedrijf het gezegde van Gandhi “Be the change you wish to see” , wat zij gebruiken om te laten zien dat een  verandering start bij de werknemer zelf. Het is belangrijk om daarbij te herkennen hoe en of de werknemers hier voor open staan. WP Haton doet dit aan de hand van de theorie van Jack Welch, oud-CEO General Electric, waarbij je mensen kunt onderscheiden op drie niveaus: 20% kartrekkers/70%  volgers/10%  tegenstanders. Deze aanpak geeft een verfrissende kijk op de wereld als je kijkt naar de resultaten die het met zich meebrengt.

Co-creation

Na het consumeren van kennis heeft WP Haton de bezoekers in drie groepen in het Blue Innovation Center uitgedaagd om mee te denken en kennis te delen (co creation) over verschillende vraagstellingen.

Hessel Visser heeft deze innovatieve dag afgesloten door samenvattend ervaringen met het publiek te delen over het stimuleren van veranderingen. Zijn afsluitende zin was dat machinefabrieken in Nederland zoals WP Haton zeer waardevol zijn als het gaat om innovatie in techniek en logistiek. Aansluitend is onder het genot van een  broodbuffet de middag afgesloten.

Wij danken WP Haton voor deze interessante en leerzame dag!

Auteur

Redactie Jong Logistiek Nederland

Jong Logistiek Nederland (JLN) brengt jonge logistici, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar om de samenwerking van Logistiek Nederland verder aan te jagen.

Bekijk de berichten van deze auteur

Add Comment