JLN op bezoek bij Rhenus Logistics

Op dinsdag 29 april 2014 bezocht Jong Logistiek Nederland (JLN) het logistieke complex van Rhenus Logistics op Schiphol. Het bezoek werd georganiseerd in samenwerking met Air Cargo Netherlands (ACN) en Rhenus.

Na het welkomstwoord heeft Marc de Jong, project manager, ons verteld over ACN, Schiphol en projecten die er spelen binnen de luchtvrachtwereld. Nederland loopt duidelijk voorop in de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Hij benadrukte tevens het belang van verdere innovatie om Schiphol concurrerend te houden en de rol van jongeren om in de toekomst te blijven innoveren binnen deze wereld.

Tijdwinst

Rhenus Logistics draagt in grote mate bij in die innovatie, zo bleek tijdens de presentaties van Peter Pasman, Chief Operational Officer (Airfreight) en Willem Homburg, General Manager Airfreight Handling. Zo willen zij investeren in de ‘e-AWB’ (electronic airwaybill) en loopt er momenteel een uniek pilotproject waarin Rhenus samenwerkt met de douane. Met een x-ray scanner in haar warehouse scant Rhenus de door de douane geselecteerde zendingen. De douane kan tijdens dit proces real-time meekijken waardoor een aanzienlijke tijdswinst voor beide partijen wordt gerealiseerd. Bovenal zorgt dit voor een betrouwbaardere dienstverlening richting haar klanten. Door de tijdswinst wordt het risico op het missen van vluchten en bijbehorende vertraging lager. Tijdens de rondleiding hebben de 30 aanwezig JLN leden dit proces in werking kunnen zien.

Evolutie of Revolutie?

Na de rondleiding hebben Ronald de Reus en Richard Visser, Project managers bij Rhenus, de discussie op gang gebracht aan de hand van twee cases. Het eerste deel had betrekking op het invoeren van ‘e-Freight’. Moet dit gebeuren met een ‘Big Bang’ (directe overschakeling) of moet het gefaseerd gaan? De meerderheid van de groep pleitte voor een gefaseerde invoering, zodat de continuïteit van de logistieke stroom gewaarborgd kan worden.Tevens werd de vraag gesteld of ‘e-Freight’ een evolutie of revolutie is? Hierin waren de meningen weliswaar verdeeld, maar Rhenus gaf aan dat het een evolutionair proces is voor de luchtvracht. Alle documenten worden gedigitaliseerd maar er veranderd niets aan het proces zelf. Het belang van deze evolutie werd nog eens onderstreept door de visualisering ervan: jaarlijks kunnen er 80 Boeing 747 (freighters) gevuld worden met alle documenten die met luchtvracht zendingen mee gaat.

Behoefte aan Jongeren

Om een dergelijk systeem in te voeren moet een organisatie weten waar ze aan begint en ‘commitment’ hebben om het papieren proces los te laten, te investeren in IT, scholing van personeel, etc. Rhenus merkt dat het voor de oudere werknemers moeilijker is om het ‘papierenproces’ los te laten en benoemt daarom de jongere generatie binnen het bedrijf als de drijvende kracht achter de e-Freight ontwikkelingen.

Tijdens de afsluitende netwerklunch is er door de aanwezigen nog uitgebreid nagepraat. Wij danken Rhenus en ACN voor deze leuke en leerzame dag!

Auteur

Redactie Jong Logistiek Nederland

Jong Logistiek Nederland (JLN) brengt jonge logistici, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar om de samenwerking van Logistiek Nederland verder aan te jagen.

Bekijk de berichten van deze auteur

Add Comment