Luc Verheul

Projectcoördinator
Luc Verheul is regiocoördinator bij JLN. Als regiocoördinator is Luc de schakel tussen het bestuur en de regioambassadeurs, waarin hij beide partijen vertegenwoordigd. De hoofdtaak is het supporten en coördineren van het regio ambassadeurschap. Dit, Door regioambassadeurs te ondersteunen en bij te springen waar nodig, met als doel het blijven verbinden van de regio’s. Luc startte in 2016 - na een verkeerde studiekeuze - met de opleiding Logistics Management aan de Hogeschool Rotterdam. Tijdens zijn studie is zette Luc zich in voor de studenten door lid te zijn van de institutionele medezeggenschapsraad (IMR) en bindingscommissie van de studievereniging SA-LMR. In Luc zijn vierde jaar volgde hij de Minor Supply Chain Management aan dezelfde hogeschool. Dit sprak hem veel aan, waardoor Luc na zijn afstuderen in 2020 bij Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services is begonnen met de halfjaarlijkse pre-master aan de Tilburg University. In februari 2021 start Luc aan de master Supply Chain Management. Luc heeft veel zin om aan de slag te gaan binnen JLN en zal met veel trots en vol motivatie Francien Tullenmans opvolgen.

Luc Verheul