Topcoaches voor Toptalent

Topcoaches voor Toptalent (TvT) is een uniek ontwikkelprogramma waarbij logistieke toptalenten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Ambitieuze studenten Logistiek (4e jaars) worden streng geselecteerd op hun ambitie, kwaliteiten en persoonlijkheid. Per jaar komen gemiddeld 15 studenten van verschillende Hogescholen in aanmerking voor deelname aan dit exclusieve programma. Zelfontwikkeling staat hierbij centraal, met focus op competenties als communicatie, initiatief, resultaatgerichtheid, leiderschap, aanpassingsvermogen en impact.

11 jaar Topcoaches voor Toptalent (TvT)
Het succesvolle programma draait inmiddels 11 jaar en heeft meer dan 130 studenten en 75 bedrijven een aantoonbare toegevoegde waarde geboden in het samenbrengen van talenten in organisaties. Niet voor niets zijn oud-deelnemers uitgegroeid tot logistiek talenten van het jaar en hebben deelnemers van dit afstudeerprogramma al meerdere malen vervolgens de Nederlandse Scriptieprijs Logistiek gewonnen.

Bedrijven die editie 2018 meedoen zijn:

 • Albert v/d Scheur
 • DSV Solutions
 • Hema
 • Jumbo
 • Rotra
 • Stiho
 • Technische Unie
 • Vos
 • WP Haton
 • AS Watson
 • Liquido d’oro

Contactgegevens

Projectleider Topcoaches voor Toptalent
Jolanda Bakker
Telefoon: 079-3467359
E-mail: jbakker@vlm.nl

12e Editie, start februari 2019

Tijdens het afstudeeronderzoek word je als student intensief begeleid door een topcoach uit het Nederlandse bedrijfsleven. Topcoaches voor Toptalenten bereidt jou, met een dynamisch programma, voor op de praktijk. Je krijgt de mogelijkheid om je zowel op inhoudelijke als persoonlijke competenties te ontwikkelen. Hierbij moet je denken aan kennis, inzicht, communicatie, initiatief, leiderschap en persoonlijkheid. Dit unieke afstudeerprogramma is jouw vliegende start naar de logistieke arbeidsmarkt!

Een bedrijfsbezoek aan DSV tijdens de 11e editie

Topcoaches voor Toptalent is geen gewone afstudeerstage en is zeker niet weggelegd voor de gemiddelde student. Kenmerkend zijn een strenge selectie, opdrachten op hoog niveau en een intensieve begeleiding door een topcoach uit het Nederlandse bedrijfsleven. Een dynamisch programma bereidt je breed voor op de praktijk. Je ontwikkelt je op inhoudelijke en persoonlijke competenties zoals kennis en inzicht, communicatie, initiatief, leiderschap en persoonlijkheid. Van de student wordt een gezonde dosis motivatie, ambitie en flexibiliteit gevraagd want dit programma vraagt een grotere tijdinvestering dan een reguliere afstudeerstage. Ben jij een ambitieuze vierdejaars student en wil jij een uitdagende logistieke afstudeerstage? Meld je dan aan om alles uit jouw studie te halen!

Wat kun je verwachten?

Tijdens het afstudeeronderzoek word je als student intensief begeleid door een topcoach uit het Nederlandse bedrijfsleven (je Topcoachbedrijf). Topcoaches voor Toptalenten bereidt jou, met een dynamisch programma, voor op de praktijk. Je krijgt de mogelijkheid om je zowel op inhoudelijke als persoonlijke competenties te ontwikkelen. Hierbij moet je denken aan kennis, inzicht, communicatie, initiatief, leiderschap en persoonlijkheid. Dit unieke afstudeerprogramma is jouw vliegende start naar de logistieke arbeidsmarkt!

TvT iets voor jou?

Topcoaches voor Toptalent is geen gewone afstudeerstage en is zeker niet weggelegd voor de gemiddelde student. Kenmerkend zijn een strenge selectie, opdrachten op hoog niveau en een intensieve begeleiding door een topcoach uit het Nederlandse bedrijfsleven. Van jou wordt een gezonde dosis motivatie, ambitie en flexibiliteit gevraagd want dit programma vraagt een grotere tijdinvestering dan een reguliere afstudeerstage.

Aan welke criteria moet je als student voldoen?

 • Je bent een 4e jaars HBO student met een logistieke afstudeervariant
 • Je voorziet school en vLm van CV (bij voorkeur met foto) en motivatie bij aanmelding
 • Je hebt alle vakken voorafgaand aan de selectieprocedure positief afgerond
 • Je bent maximaal 24 jaar oud tijdens de selectieprocedure
 • Je bent energiek, daadkrachtig en neemt geen genoegen met een gemiddelde prestatie
 • Je committeert je aan het programma en weet dat vLm de matching met een bedrijf verzorgt op basis van o.a. de wensen van de student, de testresultaten en de beschikbare topcoaches (bedrijven)
 • Je bent bereid maximaal 1,5 uur enkele reis te reizen indien het afstudeerbedrijf zich niet in jouw directe omgeving bevindt

Wat biedt de vLm?

 • begeleiden van een gedegen selectie- en matchingsprocedure
 • ondersteuning voor de student in de vorm van workshops over leiderschap en communicatie
 • publiciteit over en met jou rondom de TvT campagne
 • breed vLm, evofenedex en TLN netwerk dat ingezet kan worden tbv jouw afstudeeronderzoek
 • lidmaatschap van Jong Logistiek Nederland
 • voorafgaand aan en tijdens het afstuderen biedt vLm samen met Yacht en de betrokken kennispartners een additioneel programma aan dat is ingericht met workshops.
  De deelnemende studenten organiseren daarnaast inhoudelijke bedrijfsbezoeken voor elkaar.

Het selectietraject

De selectie bestaat uit verschillende onderdelen, te starten met een selectiedag, een assessment waar zowel intelligentie als persoonlijkheid worden getest en uiteindelijke een sollicitatiegesprek. Kennispartner YACHT ondersteunt vLm bij deze selectie. Op basis van deze onderdelen wordt bepaald of jij wordt toegelaten tot het traject. Als alle kandidaten bekend zijn, worden studenten en coaches door vLm gematched. Indien alle ingrediënten matchen staat niets een succesvolle samenwerking nog in de weg. Er is geen limiet gesteld aan het aantal aanmeldingen. Het aantal beschikbare plaatsen zal ook niet evenredig worden verdeeld over de hogescholen. De kwaliteit van de individuele kandidaat is doorslaggevend.

Het selectieproces bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Aanmelding Student bij Hogeschool
 2. CV + motivatiebrief student naar vLm voor 1 oktober (Student ism Hogeschool)
 3. Informatie en selectie dag half oktober (vLm, Yacht en student)
 4. Assessment online + filmpje online (Student + Yacht)
 5. Selectiegesprekken met alle geasseste studenten (vLm (i.s.m. Yacht))
 6. Definitieve selectie studenten (vLm)
 7. Gesprek met coach, matchbedrijf en student (Bedrijf, student)

Uitval is mogelijk na onderdeel 2, 3, 4 en 5.

Timetable editie 12,  2018-2019

 1. Studenten kunnen zich vanaf eind augustus t/m 30 september aanmelden bij hun Hogeschool.
 2. Hogescholen versturen vóór 1 oktober alle potentiële toptalenten naar vLm  (na de schifting/gesprek)
 3. De (verplichte) voorlichtings/selectie dag vindt half oktober plaats
 4. De online competentietesten vinden tussen half en eind oktober plaats
 5. De selectie gesprekken (bij vLm) vinden plaats vanaf eind oktober t/m half november 2018 (op vaste data)
 6. De definitieve selectie door vLm vindt plaats half november 2018
 7. De matching vindt plaats vanaf half november, de gesprekken bij het bedrijf vinden plaats vanaf eind november.

Aanmelden

Ben jij een ambitieuze vierdejaars student en wil jij een uitdagende logistieke afstudeerstage? Meld je dan aan bij jouw Hogeschool om alles uit jouw studie te halen. Wil je meer inhoudelijke informatie mail dan naar Jolanda Bakker.

Wat kun je verwachten als bedrijf?

Als bedrijf mag en kan je studenten van een hoog kennisniveau, met een sterke ambitie, de nieuwste inzichten en aansprekende persoonlijkheid verwachten. Door de gedegen selectieprocedure krijgt u de garantie van een toptalent! De kwaliteit van de student zorgt er eigenlijk altijd voor dat de investering zich snel terugverdient in kwalitatief inhoudelijke sterke adviezen.

Wat biedt de vLm?

 • begeleiden van gedegen selectie- en matchingsprocedure
 • ondersteuning voor de student in de vorm van workshops over leiderschap en communicatie
 • ondersteuning voor de coach in de vorm van workshops over coaching en ontwikkeltechnieken ingang tot hogescholen
 • publiciteit rondom de TvT campagne met vermelding van uw bedrijfsnaam

Het selectietraject

De kandidaten worden onder andere getest op hun potentiële competenties op het gebied van kennis en inzicht, het toepassen van kennis en inzicht, communicatie en sociale competenties en persoonlijkheid en leiderschap.

De selectie bestaat uit verschillende onderdelen, te starten met een selectiedag, een assessment waar zowel intelligentie als persoonlijkheid worden getest en uiteindelijke een sollicitatiegesprek.  Kennispartner YACHT ondersteunt vLm bij deze selectie.

Op basis van deze onderdelen wordt bepaald of de student wordt toegelaten tot het traject.
Hieruit vloeien goede en te ontwikkelen competenties waar de student en begeleiders mee aan de slag kunnen.
Als alle kandidaten bekend zijn, worden studenten en coaches door vLm gematched. Aan de hand van deze match wordt er nog een kennismakingsgesprek tussen de student en het stagebedrijf gevoerd. Indien alle ingrediënten matchen staat niets een succesvolle samenwerking nog in de weg.

Opbrengsten en voordelen
Deelname aan het project kan voor de bedrijven diverse voordelen met zich meebrengen, zoals:

 • een uitstekende student die een zwaardere afstudeeropdracht aan kan dan gemiddeld;
 • een toekomstige hbo-werknemer;
 • publicitaire spin-off; deelnemende bedrijven worden gedurende de stageperiode meegenomen in de communicatie over het afstudeertraject
 • ingangen bij hogescholen;
 • uitbreiding van uw netwerk, er vinden bijeenkomsten plaats waarbij kennis gemaakt wordt met de andere (top)coaches en toptalenten;
 • implementatie van resultaten van de afstudeeropdracht

Inzet

Welke inzet verwacht de student en wij van uw bedrijf?

 • het leveren van een coach die voldoende tijd en mogelijkheden beschikbaar heeft;
 • het bieden van een uitdagende afstudeeropdracht passend bij het niveau van de student;
 • het bieden van een opdracht die voldoet aan de eisen van de hogeschool;
 • openstelling van uw bedrijf als locatie voor een bijeenkomst, per editie bezoeken de studenten 3-5 bedrijven
 • aanwezigheid bij de kick-off en de afsluiting;
 • het geven van aanbevelingen voor verbetering van het onderwijsprogramma van de hogescholen.

Kosten deelname TvT programma

Aan het programma TvT zijn uiteraard kosten verbonden. Alle deelnemende partijen dragen een deel van de kosten. De bijdrage voor de bedrijven bedraagt ook in 2019 € 2.600,- per student. U betaalt deze kosten alleen als er daadwerkelijk een match plaatsvindt tussen uw bedrijf/coach en een student.

Timetable

Aanmelden voor editie 12 kan bij Jolanda Bakker. De selecties van kandidaten vindt plaats najaar 2018. Het matchen vindt plaats vanaf half november. De start van het afstuderen is in februari 2019 met een afstudeerperiode van 17-21 weken.

Achtergrond info

De vLm heeft als visie om professionals in de supply chain en logistiek te verbinden met bedrijven, de markt en vakgenoten en andere interessante organisaties. Vanuit deze ambitie heeft de vLm halverwege 2017 het stokje van TvT overgenomen van evofenedex en kunnen ook vLm leden zich aanmelden als topcoachbedrijf.

Topcoaches voor Toptalent is in 2007 ontstaan om de kloof tussen theorie en praktijk verder te verkleinen. Het initiatief is een samenwerking van evofenedex, TLN en JLN met hogescholen door heel Nederland en wordt ondersteund door het Kennisakkoord Logistiek. Door deze samenwerking tussen alle partijen wordt elke student nog beter voorbereid op de arbeidsmarkt en brengen we logistiek, nu en in de toekomst, naar een hoger niveau!  Samenwerking, uitwisseling en wisselwerking staan hierbij centraal.

Studenten kunnen zich middels Topcoaches voor Toptalent onderscheiden van de rest. Door voldoende aandacht te geven aan het programma krijgen studenten de uitgelezen mogelijkheid om aan het einde van hun studie te excelleren en zich optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Deelnemers van eerdere versies van dit initiatief zijn door de jaren heen uitgeroepen tot Logistiek Talent van het Jaar en winnaar van de scriptieprijs van Nederland.

Meedoen?
Wilt u als hogeschool studenten ook de mogelijkheid geven om af te studeren in de logistiek? Neem contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

De Hogescholen Logistiek die meedoen zijn:

 • Hogeschool Amsterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Rotterdam
 • NHTV (vanaf september Breda University)
 • Fontys Venlo
 • Hogeschool Inholland Haarlem
 • Windesheim
 • HAN
 • Fontys Eindhoven (Technische Bedrijfskunde)