10 vragen aan – Lars Jansen

Hoe zou je jezelf omschrijven in drie woorden? En zijn deze eigenschappen belangrijk voor een carrière in de logistiek?

Sociaal, ambitieus en ondernemend. Ik denk deze eigenschappen ook goed te kunnen gebruiken voor mijn carrière in de logistiek.

Welke opleiding heb je gedaan (of doe je)? Zijn de vakken/onderwerpen die je daar hebt geleerd relevant en hoe ontwikkel je je verder?

Ik wil mij graag verder ontwikkelen binnen het supply chain management, daarom start ik in september 2018 met de minor Supply Chain Planning. Deze minor sluit ook goed aan op mijn studie Logistics Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Hoe ziet een gemiddelde studiedag er voor jou uit?

Mijn opleiding bestaat uit een combinatie van werken in projectgroepen en het volgen van hoor- en werkcolleges. Colleges vinden meestal plaatst in de middag en in de ochtend plan ik vaak afspraken in met verschillende projectgroepen. Naast de verplichte projecten werk ik samen met andere studenten aan een project in samenwerking met de UC Group. Je zal mij dan ook vaak in de trein vinden onderweg naar verschillende bedrijven. Daarnaast ben ik werkzaam bij BMW Group Nederland op de afdeling Parts Logistics. Elke dag is weer een beetje anders!

Neem een opdracht in gedachten, in hoeverre waren hard skills en soft skills hierbij belangrijk?

Tijdens mijn werkzaamheden als dealer support op de afdeling Parts Logistics bij BMW Group Nederland gebruik ik zowel hard skills als soft skills.  Als team proberen wij elke dag zo efficiënt mogelijk te werken. Door goed gebruik te maken de verschillende systemen proberen wij dealers zo snel mogelijk te helpen. Goed teamwork is daarbij ook belangrijk, waar nodig proberen we elkaar te helpen en aan te vullen. Verder proberen we flexibel en betrouwbaar te zijn richting dealers.

Naast je dagelijkse studie ben je sinds kort ook actief bij JLN als regioambassadeur, wat hoop je als RA te bereiken?

Mijn doel als regioambassadeur is om nieuwe mensen te leren kennen, veel te leren en om mensen zowel binnen als buiten de logistiek met elkaar te verbinden. Iedereen kan veel van elkaar leren en door in gesprek te gaan ontstaan er veel mooie, nieuwe kansen en mogelijkheden!

Waarom heb je er voor gekozen regioambassadeur te worden en wat hoop je er voor jezelf uit te gaan halen?

Ik wil graag actief meewerken aan de groei van de logistieke sector en daarnaast wil ik mij inzetten voor de logistiek van vandaag en van morgen. Daarnaast wil ik mij graag persoonlijk verder ontwikkelen.

Hoe zou jij het logistieke klimaat in Nederland op het moment beschrijven? Wat gaat er goed en wat kan er beter?

Uit onderzoek blijkt dat wij hoog scoren op het gebied van wet- en regelgeving, milieuregels en kosten. Dirk Sosef, hoofd onderzoek en strategie van Prologis in Europa zegt hierover het volgende: “Het is duidelijk dat beschikbaarheid van arbeidskrachten en economische netwerken in de directe omgeving cruciaal zijn voor logistieke gebruikers. Gelet op het huidige klimaat van logistieke groei zouden politici moeten investeren in infrastructuur en in beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers.” (logistiek.nl, 2018)

Ik herken dit ook in mijn dagelijkse werkzaamheden bij BMW Group Nederland.

Doorgaand over het imago van logistiek. Hoe zie jij de rol van Nederlandse logistiek en welke logistieke rol speelt Nederland wereldwijd volgens jou?

Op dit moment staan we op plek 6 van de LPI (logistics performance index) Helaas zijn we gezakt ten opzichte van vorig jaar en we zijn zelfs ingehaald door België. Het doel is dat we in 2020 op de 1e plek eindigen, dit is een ambitieus maar mooi streven. Al eeuwen lang speelt Nederland als voornamelijk exportland een grote rol in de wereldhandel. Nederland ligt geografisch natuurlijk erg gunstig en hebben we een goede infrastructuur. Ook denk ik dat we op het gebied van kennis een belangrijke rol spelen in de wereld.

Veranderingen in de logistiek, kunnen ook jezelf veranderen. Waar zie jij jezelf over vijf jaar?

Door technische innovatie en veranderende klantvraag gaat de sector zeker veranderen. Ik wil mij graag verder ontwikkelen in Supply Chain Management.

Tenslotte, wat is je advies voor logistici in spe?

Logistiek is volop in ontwikkeling, wees nieuwsgierig en leergierig. Blijf jezelf ontwikkelen en probeer zoveel mogelijk met mede logistici en andere professionals in contact te komen.

Personalia

Leeftijd  19
Woonplaats  Duiven
Linkedin  Klik hier om mijn profiel te bekijken