A dream beginning in 2017

2017 was een bijzonder jaar voor Jong Logistiek Nederland (JLN)! Het jaar startte met het lanceren van een sterk online platform wat JLN verder gaat verbinden. Ook was 2017 het jaar waar is besloten om internationaal te gaan en niet meer te denken in grenzen. Verder ook de succesvolle samenwerkingen met partijen in thema-events zoals het Serious Gaming Congres en het Internationale event bij DAF. Als laatste het jaarcongres in oktober 2017 waar jonge logistiekelingen zijn geïnspireerd om ook op andere manieren naar de logistiek te kijken. Johan Kerver, lid managementteam bij evofenedex heeft 2017 voor JLN samengevat als: “JLN is nu een organisatie waar je niet over praat, maar mee praat!”

JLN is nu een organisatie waar je niet over praat, maar mee praat!

Zet denken om in doen!

JLN wil verder professionaliseren. Wat ooit is begonnen als een kleine partij met passie is nu uitgegroeid tot een grotere speler die professionaliteit uitstraalt. Maar er liggen nog genoeg kansen. Om deze reden wil JLN dit jaar de logistieke krachten versterken als de verbindende en eerste stevige schakel tussen onderwijs, overheid en ondernemingen. JLN wil de logistieke toekomst creëren door niet meer in grenzen, maar in netwerken te denken. Leer van elkaar en waardeer elkaar, dat is wat wij willen uitdragen. Niet alleen je werk goed doen maar ook buiten de huidige kaders denken en je prestaties met de buitenwereld delen.

Om invulling aan deze ambitie te geven gaat het voornamelijk om het doen en voor JLN is daarom het resultaat in het jaarthema ‘Vooruitgang’ samengevat.

Vooruitgang met de 3V’s

Vooruitgang betekend stap voor stap verbeteren en is de essentie waar JLN denkt dat blijven verbeteren een gegeven is. Het is belangrijk om alle veranderingen  in deze snel veranderende wereld om te zetten in kansen en hier is op een andere manier naar de wereld kijken een must.

Verbinden

Als eerste wil JLN de verbindende schakel worden tussen bedrijven, overheid en onderwijs. JLN staat primair voor het sterker maken van de Logistieke sector in het bijdragen aan Human Capital. Dit vertaalt zich door de vereniging voor jonge logistici te zijn en brengt jonge logistici, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar om de samenwerking van Logistiek Nederland te bevorderen. JLN zal meer gethematiseerde events organiseren waarbij meerdere schakels zullen aansluiten.

Variëteit

JLN heeft als doelgroep hbo, wo en young professionals. De leden bestaan voornamelijk uit in eerste instantie hbo studenten die vervolgens naar het wo doorstromen of als young professional starten. Om een breder kennisnetwerk te worden is het essentieel een abstract van de samenleving te vormen waarbij de brede doelgroep van JLN wordt aangesproken.

Vrienden in de Logistiek

Uit het voorgaande blijkt dat verbinden aan dit logistieke netwerk belangrijk is. JLN is een fantastische club waar iedere jong logistiekeling bij moet willen horen.  Door het bouwen en onderhouden van dit netwerk is dat voor de leden en partners een meerwaarde om zich aan te sluiten. Om JLN steviger op de kaart te zetten is een persoonlijke benadering belangrijk en zijn vrienden in de logistiek de toekomstige stap in plaats van leden die lid zijn van een vereniging.