Arbeidsmarkt enquête Jong Logistiek Nederland

Jong Logistiek Nederland timmert hard aan de weg…

Input nodig

Jong Logistiek Nederland heeft de afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt aan het opbouwen van een solide organisatie voor hèt jongerennetwerk in de Nederlandse logistieke wereld. We vroegen JLN-leden en niet-leden om input en deze wordt momenteel verwerkt voor een artikel voor de Vervoers Logistieke Werkdagen in november van dit jaar.

Kennis

Bij het verder ontwikkelen van Jong Logistiek Nederland, zoals vastgelegd in de visie tot en met 2015, wil Jong Logistiek Nederland zich meer als kennispartner voor bedrijfsleven en overheid gaan profileren. Daarbij wil Jong Logistiek Nederland een duidelijk geluid laten horen vanuit de jonge logistici en daarmee de positie van deze groep steeds verder verbeteren.

Profileren

Diverse organisaties, waaronder JLN’s moederorganisatie EVO hebben onderzoek gedaan naar de in-, door-, en uitstroom in het logistieke werkveld. Maar nog niet eerder is onderzocht wat de wensen van de jonge logistici zelf zijn, daarom richt dit onderzoek zich op de behoeftes van jonge en aanstaande werknemers op de logistieke arbeidsmarkt en wat er voor nodig is om dit werkveld voor hen aantrekkelijk te houden.

Zo weet Jong Logistiek Nederland als geen ander waar de jonge logisticus behoefte aan heeft. Met deze kennis kan JLN zich in het arbeidsmarktdebat mengen en haar achterban goed vertegenwoordigen en zich zo profileren als de kennispartner voor werkgevers voor jonge logistici.

Auteur

Redactie Jong Logistiek Nederland

Jong Logistiek Nederland (JLN) brengt jonge logistici, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar om de samenwerking van Logistiek Nederland verder aan te jagen.

Bekijk de berichten van deze auteur

Add Comment