Blog: “Logistiek? Iets met vrachtauto’s”

De hogescholen zijn weer begonnen met open dagen. Op open dagen van logistieke opleidingen is ook Jong Logistiek Nederland regelmatig te vinden. We geven dan uitleg over de logistieke sector, het werkveld en carrièremogelijkheden.

Een tijdje geleden vroeg een docent aan mij of wat ik van de presentatie vond en of er verschil was met andere opleidingen in het land. Natuurlijk heb ik netjes antwoord gegeven, maar deze vraag zette me aan het denken.

Vanuit JLN zijn we bezig om het logistieke vakgebied te promoten onder scholieren. De logistieke opleidingen promoten zichzelf onder dezelfde doelgroep. Maar welke boodschap moet je uitdragen om deze doelgroep aan te spreken? Het gaat hier immers om middelbare scholieren, met verschillende profielen en achtergronden, of mbo’ers die willen doorstuderen. De een heeft al enige affiniteit met logistiek, de ander is zich nog breed aan het oriënteren.

Welke boodschap moeten logistieke opleidingen uitdragen om de doelgroep aan te spreken? Om deze vraag te kunnen beantwoorden ben ik eerst gaan nadenken over wie deze doelgroep eigenlijk is? Natuurlijk, het gaat hier vooral om scholieren die een opleiding zoeken. Maar dan ben je er daarmee nog niet. Het vraagstuk wat de toekomstige student namelijk heeft is welke opleiding hij of zij moet kiezen. Je begint je eerst breed te oriënteren (divergentie), vervolgens ga je je richten op een aantal opleidingen die je interesseren waar je vervolgens een keuze uit maakt (convergentie).

De ‘divergente’ studenten zijn zich nog breed aan het oriënteren en hebben nog geen concrete studie(richting) gekozen. Voor deze studenten is het van belang dat ze een goed beeld krijgen van logistiek. Ze kunnen dan bepalen of dit voor hen een in interessant werkveld is. Deze uitleg kan bestaan uit de definitie van logistiek, het belang van logistiek voor de maatschappij en wat voor soort vraagstukken er aan de orde kunnen komen. Uitleg over het werkveld en carrièremogelijkheden kan voor hen ook waardevolle informatie zijn. Ze vormen dan een beeld wat je met logistiek zou kunnen.

De divergente groep kan je makkelijk herkennen. Als je hen vraagt wat ze al weten van logistiek, krijg je vaak het antwoord: “iets met vrachtauto’s.”

Daarnaast heb je de ‘convergente’ groep. Deze groep heeft één of enkele studierichtingen op het oog. Voor deze groep vind ik het belangrijk om de verschillen en overeenkomsten aan te geven tussen logistiek en andere sectoren of werkvelden. Hierbij kan wat dieper worden ingegaan op logistieke materie en vraagstukken, om zo de raakvlakken van logistiek met andere werkvelden te benadrukken. Ik schuw hierbij niet om logistiek af te raden. Wellicht zijn er andere opleidingsrichtingen die beter aansluiten. Ook bij deze groep kan uitleg worden gegeven over het werkveld en carrièremogelijkheden.

Eigenlijk is er nog een derde groep. Deze groep heeft al specifiek voor logistiek gekozen en wil een afweging maken tussen verschillende logistieke opleidingen of hogescholen. Deze groep heeft meestal al een beter beeld van wat logistiek inhoudt. Ze willen graag uitleg over de verschillende logistieke opleidingen, die elk een eigen focus hebben. Omdat ze al een keuze voor logistiek hebben gemaakt, kan je met de voorlichting wat meer de diepte in.

Dit is een beetje hoe ik tegen open dagen aankijk. Mijn visie is niet gebaseerd op enige vorm van onderzoek, maar op mijn ervaring met open dagen, voorlichtingen en gesprekken met studenten over hun studiekeuze.

Iedereen heeft een eigen manier van presenteren. Er is wat mij betreft ook geen perfecte manier om dit te doen. Mijn advies is om eerst door vragen te bepalen in hoeverre scholieren al bewust zijn van hun studiekeuze en daarop in te spelen. En doe dit vooral vanuit je eigen passie voor logistiek!

Auteur

Ivo Roozenbeek

Ivo heeft zich ingezet voor JLN van 2015 t/m 2018 als regioambassadeur. Daarnaast heeft hij samen met Kirsty in 2018 het Jaarcongres georganiseerd.

Bekijk de berichten van deze auteur

Add Comment