Blog: Rijtijdenwet zorgt voor stress

Werkzaam zijn als vrachtwagenchauffeur wordt vaak opgevat als lekker achter het stuur zitten en eenvoudig geld verdienen. Uit ervaring kan ik vertellen dat dit een grote misvatting is, er zijn talloze moeilijkheden waar men tegenaan loopt onderweg. Een van deze moeilijkheden is de rijtijdenwet, dit levert voor de chauffeur stress op in plaats van de beoogde rust.

De rijtijdenwet is opgesteld ter bescherming van de chauffeur zodat deze is gelimiteerd aan een maximaal aantal rij-uren en diensturen per dag en dat deze verplicht is om na een aantal uren arbeid of rijtijd pauze te nemen. Dit wordt vastgelegd door een tachograaf, oftewel het urenregistratie-apparaat dat is ingebouwd in een vrachtwagen. De rijtijdenwet is complex en verschillende factoren zorgen ervoor dat het de chauffeur juist niet biedt wat het moet bieden, dit zit als volgt.

Hoge boetes

Aangezien de marges in de transportsector relatief laag zijn, is er vaak de noodzaak om een vrachtwagen optimaal te benutten. Dit houdt in dat de dagen van een vrachtwagenchauffeur vol worden gepland en dat deze vrijwel elke minuut op de dag moet benutten. Hiervoor is dus de rijtijdenwet opgesteld om te voorkomen dat er teveel wordt gevraagd van de chauffeur. Echter is het gevolg van de rijtijdenwet, zoals reeds vermeld, dat het zeer stressvol wordt voor een chauffeur om de rij-uren of dienst-uren optimaal te benutten. Het laten liggen van bijvoorbeeld slechts 15 minuten rijtijd kan de dag erop het verschil betekenen tussen het wel of niet bereiken van een klant en dit kan zelfs nog verder doorwerken naarmate de werkweek vordert. Daarbij staan er gigantische boetes op het overschrijden van de rijtijdenwet, in bijvoorbeeld Frankrijk kan 1 minuut teveel rijden al worden bestraft met €135 boete en kan 1 minuut teveel diensttijd worden bestraft met boetes die oplopen tot €1.500. Het is dus voor een chauffeur taak om de planning tevreden te houden en zich tegelijkertijd te houden aan de rijtijdenwet. Tel hierbij het tekort op aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens en de venstertijden bij klanten en het wordt al helemaal moeilijk om iedereen tevreden te houden.

Rijtijdenwet

Daarbij vormen files in combinatie met het maximale aantal uren dat er mag worden gewerkt ook een gigantisch probleem. Zo is het een reële situatie dat een chauffeur de dag vroeger moet beëindigen dan deze wil wegens files bij een metropool. Het gevolg is dan dat de chauffeur de dag erop vroeg moet beginnen om deze metropool te passeren. Het kan dus voorkomen dat een chauffeur gedwongen wordt om te gaan rusten terwijl deze daar nog niet aan toe is en de dag erop begint te werken als deze eigenlijk niet in het natuurlijke ritme heeft kunnen rusten. Het gevolg hiervan kan zijn dat oververmoeidheid toeslaat.

De hiervoor geschetste problemen zijn naar mijn mening eenvoudig op te lossen. Door kleine aanpassingen in de rijtijdenwet kan het beroep als chauffeur al veel makkelijker worden. Chauffeurs lopen nu vaak te stressen om de planning en klanten tevreden te houden en zich tegelijkertijd aan de rijtijdenwet te houden. Indien de rijtijdenwet wordt versoepeld valt deze stress weg. Het risico dat dan echter wel wordt gelopen, is dat dagen nog voller worden gepland. Ik ben er dan ook een voorstander van dat de maximale 15 diensturen worden gehandhaafd, maar dat de indeling van deze 15 diensturen met het oog op de verplichte pauzes en het aantal rij-uren een stuk wordt versoepeld. Dit zou het werk als vrachtwagenchauffeur veel aangenamer maken en ervoor zorgen dat er stress wegvalt en de rust toeneemt.