Van EVO Magazine naar EVO Logistiek

JLN zoekt continue naar verbetering en streeft ernaar het lidmaatschap zo interessant mogelijk te maken voor haar leden. Vanaf augustus zal JLN daarom, in fases, EVO Logistiek bij leden bezorgen in plaats van EVO Magazine. Het bestuur van JLN is van mening dat dit blad beter aansluit op de interesses en behoeften van de leden.

Wat is EVO Logistiek?

EVO Logistiek is een acht keer per jaar verschijnend onafhankelijk vakblad op het gebied van transport en logistiek voor (aankomend) managers, specialisten en directieleden van middelgrote en grote ondernemingen. De redactie voorziet daartoe deze doelgroep van relevante achtergrond- en beleidsinformatie, houdt ze op de hoogte van nieuwe trends en wet- en regelgeving en draagt middels interviews met specialisten, beleidsadviseurs en collega-ondernemers ideeën en oplossingen aan hoe zaken aan te pakken.

Relevant

Een deel van deze informatie en adviezen spitst zich toe op onderwerpen die voor een manager in het algemeen relevant zijn, zoals HRM, automatisering en educatie, maar ook zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen en de carbon footprint. Een ander, belangrijk deel richt zich op de specialisten die in hun dagelijkse werkzaamheden voor praktische keuzes worden gesteld op het gebied van transport en logistiek rondom zaken als modal shift, ladingbundeling, transportkeuzes en magazijnmechanisatie.

Kennis vergroten

EVO Logistiek geeft haar lezers de mogelijkheid hun kennis van zaken op deze terreinen te vergroten zodat zij een (nog) betere afweging kunnen maken bij het oplossen van hun logistieke en transportvraagstukken. Het blad is daarmee onmisbaar voor de logistiek specialist die zijn vak serieus neemt.

Auteur

Redactie Jong Logistiek Nederland

Jong Logistiek Nederland (JLN) brengt jonge logistici, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar om de samenwerking van Logistiek Nederland verder aan te jagen.

Bekijk de berichten van deze auteur

Add Comment