Jaarthema: vijf doelen om duurzaamheid richting te geven!

Elke dag zien, lezen en horen we er meer over: duurzaamheid. Zelf heb ik het idee dat het begrip daardoor zijn kracht is verloren en dat het tijd wordt om opnieuw richting te geven aan het  begrip duurzaamheid. Vanuit mijn rol als Projectcoördinator ben ik dit jaar verantwoordelijk voor ons jaarthema: “Sustainability”, welke ook tijdens ons Logistiek Jaarcongres op 12 oktober een prominente rol zal innemen. Met dit overkoepelende thema ga ik dit jaar proberen iedereen in de Logistiek op een andere manier naar duurzaamheid te laten kijken, waarbij kennisuitwisseling, discussies en samenwerking centraal staan. Met de blogs die ik dit jaar zal schrijven ga ik jullie hiervan op de hoogte houden en meenemen in de organisatie van het Logistiek Jaarcongres.

Jaarthema

Waarom hebben wij gekozen voor sustainability als jaarthema? Eigenlijk heel logisch: door gewoon om ons heen te kijken. Het was afgelopen jaren al een belangrijk thema, maar dit jaar zal het nog belangrijker worden omdat het ons allemaal raakt. Denk bijvoorbeeld aan het klimaatakkoord of de CO2-heffing, maar ook de krapte op de (logistieke) arbeidsmarkt. Sustainability is een breed begrip en aangezien het meerdere raakvlakken heeft met de logistieke sector, onze carrière en ons privéleven, hebben we heldere doelen nodig om ons ergens op te kunnen focussen. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties bieden uitkomst.

Sustainable Development Goals

17 doelen, 169 subdoelen en allemaal opgesteld door de Verenigde Naties met als voornaamste doel: “De wereld tot een betere plek maken in 2030”. De doelen die hiervoor zijn opgesteld stellen landen, beleidsmakers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in staat om op een gestructureerde manier te werken aan sustainability. Dat is natuurlijk een mooi streven, maar wat betekent dit netwerk van doelen nu concreet voor ons? De voornaamste doelen zijn:

  • Het beëindigen van extreme armoede
  • Bevorderen van de gezondheid, het onderwijs en schoon drinkwater
  • Minder ongelijkheid in de samenleving
  • Klimaatverandering aanpakken en het aandeel duurzame energie verhogen

Als je meer te weten wil komen over deze SDGs raad ik je aan om deze website te raadplegen: https://www.sdgnederland.nl/ of om naar de volgende video te kijken:

Jong Logistiek Nederland

De kapstok voor 2019. Zowel voor ons jaarthema als ons Logistiek Jaarcongres willen we graag een aantal van deze SDGs gebruiken als kapstok, om houvast en richting te kunnen bieden aan
sustainability. We gaan daar de volgende vijf doelen voor gebruiken:

9. Industry, innovation and infrastructure
11. Sustainable cities and communities
12. Responsible consumption and production
13. Climate action
17. Partnerships for the goals

Dit jaar zetten we bij JLN bovenstaande doelen centraal. Wil je precies weten hoe we dat gaan doen? Houd dan mijn blogs in de gaten of kijk op onze website voor meer uitleg.

 

Bron afbeelding: https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

Auteur

Kasper Westerveld

Kasper Westerveld is werkzaam bij BSH Huishoudapparaten B.V. Binnen JLN is hij als Projectcoördinator verantwoordelijk voor de organisatie van het Jaarcongres.

Bekijk de berichten van deze auteur