JLN en EVO: Jonge logistici vasthouden en uitdagen belangrijk

Jonge logistici en verladersorganisatie presenteren resultaten arbeidsmarktonderzoek  

30-11-2012 Jong Logistiek Nederland (JLN) en verladersorganisatie EVO hebben onderzoek gedaan naar de drijfveren van jonge logistici in hun carrière. Vandaag presenteren zij de resultaten tijdens de Vervoerslogistieke Werkdagen in Venlo. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat jonge logistici zich graag willen committeren aan een werkgever en het vakgebied, maar dat ze daarbij wel behoefte hebben aan uitdaging en perspectief. Om de jonge werknemers te behouden voor de logistiek, doen  JLN en EVO ook een aantal suggesties aan bedrijven.

Jonge werknemers vasthouden en uitdagen

JLN en EVO onderzochten de drijfveren van 100 jonge logistici via een online vragenlijst. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat zij zich graag committeren aan een bedrijf en het werkveld, maar dat ze wel behoefte hebben aan een duidelijk beeld van hun toekomstmogelijkheden en dat ze inhoudelijke uitdaging nodig hebben. Ook blijkt dat de jonge logistici leergierig zijn. Bedrijven doen er goed aan maatwerkoplossingen voor hun personeel te faciliteren, zo menen JLN en EVO. Het gebruik  van het cafetariamodel (een systeem van flexibele arbeidsvoorwaarden, waarbij werknemers een deel van hun arbeidsvoorwaarden kunnen afstemmen op de persoonlijke situatie) kan daarin veel betekenen. Dat bevordert loyaliteit en ambitie. Volgens JLN en EVO is het goed om jongeren te laten leren door ze in een team met oudere collega’s te laten werken.  Zeker wanneer dit binnen het bedrijf niet kan, doen bedrijven er goed aan ze te stimuleren in een extern netwerk van vakgenoten actief te worden. Regelmatig klankborden zorgt er niet alleen voor dat vakgenoten leren van elkaars ervaringen, maar ook dat kennis van buiten het bedrijf binnenkomt.

Sterk merk en duurzaamheid

HBO-ers in de logistiek maken andere afwegingen bij het zoeken naar een baan dan WO-ers. Jongeren met een wetenschappelijke opleiding hechten meer waarde dan hun HBO-collega’s aan de sterke merknaam van een werkgever, zo blijkt eveneens uit het onderzoek van JLN en EVO. Hoewel het sterke merk wel degelijk een rol speelt bij de afweging van HBO-ers om ergens te solliciteren, spreken zij  zich minder duidelijk uit op dit terrein. Werkgevers die aandacht geven aan  duurzaamheid zijn in het bijzonder aantrekkelijk, voor zowel HBO-ers als WO-ers.

Vast dienstverband

Uit het onderzoek blijkt verder dat maar liefst honderd procent van de ondervraagde vrouwen en 97 procent van de mannen een fulltime functie ambieert. Daar staat tegenover dat slechts 41 procent van de vrouwen een fulltime functie krijgt aangeboden. Dit voedt de bestaande perceptie dat de logistiek een mannenwereld is. Op de vraag of logistiek inderdaad een mannenwereld is, antwoordde 73% van de ondervraagde vrouwen dat dit meer dan gemiddeld het geval is. Opvallend is dat vrouwelijke logistici wel sneller een contract krijgen voor onbepaalde tijd. Verder  blijkt dat jonge logistici zeer beperkt bereid zijn voor een uitzendorganisatie te werken. 25 procent van hen wil dit helemaal niet, 51 procent wil dit enkel onder de voorwaarde van een vaste aanstelling en 24 procent is wel bereid voor een inlener te werken.

Auteur

Redactie Jong Logistiek Nederland

Jong Logistiek Nederland (JLN) brengt jonge logistici, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar om de samenwerking van Logistiek Nederland verder aan te jagen.

Bekijk de berichten van deze auteur

Add Comment