Jonge logisticus ziet afstudeeropdracht als opstap naar baan

Jong Logistiek Nederland benadrukt belang van afstudeerstages

Uit de resultaten van een recent ledenonderzoek door Jong Logistiek Nederland (JLN) blijkt dat het merendeel van de jonge logistici afstudeeropdrachten ziet als opstap naar een eerste baan. Hiermee benadrukt JLN het belang van afstudeerstages en daarmee vooral ook de aansluiting van afstudeerders op de logistieke arbeidsmarkt. Door het opzetten van een portal waar bedrijven kosteloos stages en afstudeeropdrachten kunnen plaatsen, neemt JLN een belangrijk initiatief.

Uit de eerste resultaten van een recent ledenonderzoek is gebleken dat ruim 60% van de jonge logistici verwacht door middel van een afstudeerstage aan een eerste baan te komen. Andere mogelijkheden die leden van JLN aandragen zijn rechtstreeks solliciteren op een vacature, traineeships en netwerkmogelijkheden.

Discussie

Met deze resultaten in de hand haakt JLN aan bij de discussie die Walther Ploos van Amstel onlangs heeft gestart: Aan afstudeerders heb je niets. JLN herkent het beeld dat Ploos van Amstel schetst, namelijk dat het onderwijs en het bedrijfsleven naar elkaar wijzen als het gaat om de aansluiting van afstudeerders op de arbeidsmarkt.

Wat JLN betreft is het betoog van Ploos van Amstel voornamelijk gericht op het wetenschappelijk onderwijs, omdat afstuderen aan een HBO-instelling volledig is gebaseerd op een stage in combinatie met een literatuuronderzoek. Dit in tegenstelling tot het wetenschappelijk onderwijs waarin geen ruimte is voor een stage.

Met de kennis van de materie zit het bij HBO- en WO-studenten over het algemeen wel goed. Die kennis doen ze op in de schoolbanken. Maar juist de competenties, die zo belangrijk zijn in het werkveld, kunnen studenten alleen tijdens een (afstudeer)stage opdoen. Daarom is JLN van mening dat een stage een belangrijk onderdeel van een afstudeertraject moet zijn, ook binnen het wetenschappelijk onderwijs .

Samen

JLN vindt dat deze stages niet enkel door “wendbaarheid” van het onderwijs gerealiseerd moeten worden. Hier ligt ook een belangrijke taak voor het bedrijfsleven. Investeren in afstudeerders, is investeren in de toekomst, hoe cliché dat ook klinkt. De kans is immers groot dat investeringen gedaan tijdens een afstudeertraject, zich direct daarna kunnen terugverdienen door de afstudeerder een baan aan te bieden.

Brug slaan

Eén van de acties die JLN neemt om de aansluiting van afstudeerders op de logistieke arbeidsmarkt te bevorderen, is het aanbieden van een online portal waarop bedrijven kosteloos stage-, afstudeeropdrachten en traineeships kunnen plaatsen. De JLN website levert daardoor een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van JLN als het gaat om een brug te slaan tussen studenten in de logistiek en het bedrijfsleven.

Auteur

Redactie Jong Logistiek Nederland

Jong Logistiek Nederland (JLN) brengt jonge logistici, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar om de samenwerking van Logistiek Nederland verder aan te jagen.

Bekijk de berichten van deze auteur

Add Comment