Logistieke opdrachten en vacatures vanaf nu op website JLN

Vereniging jonge logistici speelt in op vraag bedrijfsleven

Met de komst van de nieuwe website biedt Jong Logistiek Nederland (JLN) werkgevers kosteloos de mogelijkheid tot het plaatsen van stageopdrachten en vacatures. Hiermee sluit JLN aan bij de wens van haar leden en komt zij tegemoet aan de vraag vanuit het bedrijfsleven om op een eenvoudige wijze in contact te komen met hoog opgeleide studenten en starters in de logistiek.  

Uit de praktijk verneemt JLN dat werkgevers moeite hebben om de juiste studerende of startende professionals te vinden. Ook uit het adviesrapport van het Topteam Logistiek en de Human Capital Agenda Logistiek blijkt dat er een tekort dreigt te ontstaan aan logistieke professionals. Bovendien ziet JLN bij haar leden dat het niet eenvoudig is om de juiste stage-, afstudeeropdracht of eerste baan te vinden.

Brug slaan

Het evenement Dé Logistieke Speeddate, dat op 15 maart jongstleden plaatsvond, is één van de acties die JLN neemt om jong logistieke professionals in contact te brengen met potentiële werkgevers. Met de komst van de nieuwe website biedt JLN nu een aanvullende mogelijkheid: het plaatsen van vacatures. De website levert daardoor een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van JLN als het gaat om een brug te slaan tussen studenten of pas afgestudeerden en het bedrijfsleven.

Criteria

Op de pagina vacatures van de website kunnen werkgevers kosteloos gebruik maken van de mogelijkheid om stage- en afstudeeropdrachten te plaatsen, en vacatures voor starters. Deze opdrachten en vacatures moeten aansluiten bij het profiel van de leden van JLN: logistiek georiënteerde studenten en afgestudeerden op HBO- of WO-niveau.

Auteur

Redactie Jong Logistiek Nederland

Jong Logistiek Nederland (JLN) brengt jonge logistici, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar om de samenwerking van Logistiek Nederland verder aan te jagen.

Bekijk de berichten van deze auteur

Add Comment