Nederlandse Scriptieprijs Logistiek

Nu voor Bachelors én Masters

Jaarlijks looft vLm een prijs uit aan de schrijver van de beste scriptie met als hoofdonderwerp ‘logistiek’. Na drie succesvolle edities van de bachelor scriptieprijs, organiseren vLm en JLN vanaf dit jaar zowel een bachelor als een master scriptieprijs.

Toppers

vLm en Jong Logistiek Nederland hopen met deze prijs studenten en leerinstellingen te stimuleren een topprestatie neer te zetten en zo de kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen. We hebben de logistieke toppers van de toekomst hard nodig!

Deadline

Met goedkeuring van de opleidingsmanager  kan vanuit elke leerinstelling de beste scriptie worden voorgedragen. Het gaat om de scripties die tot en met oktober 2012 zijn ingediend. De scripties kunnen tot 1 november 2012 worden ingeleverd.

Jury

De jury beoordeelt de scripties en kiest van beide categorieën de drie beste scripties uit. De bachelor en master scripties worden separaat beoordeeld door twee verschillende jury’s. Bij de bachelor scriptie wordt bijvoorbeeld gekeken naar toegevoegde waarde voor de organisatie en oplossing van praktische problemen.

Bij de master scripties wordt gelet op: duidelijke bijdrage aan de wetenschap en innovatie.

Auteur

Redactie Jong Logistiek Nederland

Jong Logistiek Nederland (JLN) brengt jonge logistici, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar om de samenwerking van Logistiek Nederland verder aan te jagen.

Bekijk de berichten van deze auteur

Add Comment