Samenwerking tussen JLN en NHTV Executive Education

Jong Logistiek Nederland (JLN) en NHTV Executive Education gaan samenwerken in een nieuw Talent Development Programma. Dit programma is gericht op jonge, talentvolle logistici in de logistieke dienstverlening en supply chain management. Met de samenwerking willen beide partijen bijdragen aan de schaarste aan logistieke professionals in de sector.

Het tekort aan logistiek professionals (waaronder managers logistiek, supply chain managers en planners) is al langere tijd bijzonder hoog, zo wijzen diverse onderzoeken uit. Deze krapte is al geruime tijd hoog binnen de groep hoog opgeleide logistici en lijkt daarmee meer van structurele aard. Er zijn zelfs enkele regio’s waar sprake is van extreme schaarste – meer dan vier keer meer vraag dan aanbod. Binnen deze hoger opgeleide beroepsgroep is momenteel de meeste vraag naar logistiek managers en supply chain planners.

Om in te spelen op deze schaarste hebben JLN en NHTV Executive Education een programma ontwikkeld om talentvolle medewerkers van logistieke bedrijven op te leiden. Het programma bestaat uit een mix van inhoudelijke trends en ontwikkelingen en het ontwikkelen van persoonlijke competenties in leiderschap. Daarnaast werken de deelnemers tijdens het programma aan een case uit hun eigen organisatie. Hiermee wordt de theorie direct aan de praktijk gekoppeld. Leden van JLN krijgen een korting van 10% op de programmaprijs.

Quote Gerard Rademakers, programmamanager NHTV Executive Education: “Dit programma biedt een uitgelezen mogelijkheid voor talentvolle professionals om zich in korte tijd een aantal basisvaardigheden op het gebied van management van logistiek bedrijven tot zich te nemen. Gegeven de schaarste op de arbeidsmarkt biedt dit ook bedrijven een unieke mogelijkheid te investeren in hun medewerkers. Wij zijn verheugd met het partnership met Jong Logistiek Nederland. Dit is bij uitstek de partij om dit doel mee te realiseren.”

Quote Stefan Kleijngeld, voorzitter Jong Logistiek Nederland:

“Vooruitgang is denken omzetten in doen:

De samenwerking met NHTV Executive Education is voor JLN belangrijk om de Young Professionals een stevig platform voor hun loopbaan te bieden in deze snel veranderende wereld. JLN staat primair voor het sterker maken van de jonge logistiekeling in de Logistieke sector in het bijdragen aan Human Capital. Dit vertaalt zich door de vereniging voor jonge logistici te zijn en daarom is het belangrijk om continu in jezelf te blijven investeren. Voor logistici betekent dit dat er elke dag weer gepresteerd moet worden en tegelijkertijd geïnnoveerd moet worden. Niet alleen je werk goed doen maar ook buiten de huidige kaders denken en je prestatie met de buitenwereld delen.”