Topstudenten Logistiek maken kans op 2.000 euro

Het ministerie van Economische Zaken stelt studiebeurzen á 2.000 euro beschikbaar voor tien zeer talentvolle HBO-studenten in de logistiek. De beurzen zijn in het kader van het Topsectorenbeleid. Inschrijven kan tot 13 maart.

Derdejaars studenten van alle logistieke opleidingen die zijn aangesloten bij een landelijk platform, kunnen in aanmerking komen voor een beurs. De aanvragen van de kandidaten worden beoordeeld door een commissie met Peter van de Meij (Strategisch platform Logistiek – Human Capital Agenda), Stef Weijers (lid van het Kennis akkoord logistiek), Sjors Rozemeijer (ministerie EZ) en Maarten van Rijn (KDC Zeeland Brabant).

Na toekenning van de beurs ontvangen de kandidaten de eerste 1000 euro aan het begin van hun vierde studiejaar. De tweede 1000 euro worden overgemaakt na het behalen van het einddiploma in 2016.

Voorwaarden studiebeurs Logistiek

Het ministerie heeft natuurlijk wel een lijstje met voorwaarden opgesteld:

  • De student die voor de beurs in aanmerking wil komen, zit in het derde jaar van de studie en behoort tot de top 10 van zijn of haar opleiding. Meetpunt 1 maart 2015. Aan te tonen met een, door de opleidingsmanager ondertekend, document.
  • De student gaat per 1 september 2015 naar het vierde studiejaar en studeert af in juni 2016.
  • De afstudeerscriptie heeft een duidelijke relatie met een van de thema’s van de Topsector Logistiek.
  • De student publiceert een artikel over de resultaten (in overleg met het bedrijf) op de portal van het KDC.
  • De student is bereid om presentaties over zijn of haar scriptie te verzorgen in het kader van promotie van de logistiek (altijd in overleg met het bedrijf).
  • De student wordt voorgedragen voor de beurs door de opleidingsmanager of lector.
  • De student schrijft een motivatiebrief waarom hij of zij in aanmerking denkt te komen voor toekenning van de beurs.

Studenten kunnen zich voor de inschrijfprocedure richten tot hun opleidingsmanager of een mail sturen naar bastiaansen@nhtv.nl voor meer informatie. Let op: de inschrijving sluit al 13 maart 2015.

Bron: www.logistiek.nl | Topstudenten Logistiek maken kans op 2.000 eur (17 feb 2015)

http://www.logistiek.nl/Carriere-Mensen/algemeen/2015/2/Topstudenten-Logistiek-maken-kans-op-2000-euro-1707651W/

Add Comment