Update: Problemen uitlevering van de vakbladen

Update 1 februari 2016: De problemen met de vakbladen zijn verholpen. Vanaf heden krijgt elk lid de vakbladen Logistiek Magazine, EVO Magazine en EVO logistiek weer in de bus. Ontvang je de vakbladen nog niet? Neem dan contact op met de vLm ledenadministratie via info@vlm.nl


Helaas hebben wij problemen met de verzending van het blad Logistiek. Het blad is eerder dit jaar overgestapt naar een nieuwe uitgever en wij zijn momenteel druk in beraad om de uitlevering in orde te maken. De verwachting is dat alle problemen opgelost zijn bij de uitlevering van de volgende editie.

Voor de leden die eerdere edities gemist hebben, hebben wij de uitgever verzocht deze exemplaren alsnog uit te leveren, maar bij gebrek aan exemplaren kan dit niet voor alle leden worden gedaan.

Wij ondervinden geen hinder bij de distributie van de EVO-bladen en de EVO-nieuwsflits.

Excuses voor het ongemak.

Add Comment