“Sociale innovatie is drijfveer technische innovatie”

Het thema sociale- en technische innovatie stond centraal tijdens het JLN-jaarcongres dat onlangs werd gehouden. Jonge logistici reisden vanuit het hele land naar de Wagenwerkplaats in Amersfoort om te luisteren naar sprekers die inzichten en informatie deelden over mogelijkheden op het gebied van technische en sociale innovatie en wat voor impact het heeft op de toekomst.

De achterban, van het inmiddels ruim zevenhonderd leden tellende Jong Logistiek Nederland, heeft zaterdag 8 oktober  j.l. laten horen dat sociale innovatie de drijfveer is achter de technische innovaties! Het dagprogramma werd geleid door Jan Scheffer, vicevoorzitter van de VLM.

De vraag die zaterdag 8 oktober centraal stond was: “Met alle technische innovaties, leiden wij niet de nieuwe generatie werklozen op.” Om die vraag te beantwoorden had JLN vier gastsprekers uitgenodigd om te vertellen over sociale en technische innovaties.

Mensen nodig voor robot

Steven d’Hondt, onder andere werkzaam bij TNO, ging dieper in op de relatie tussen sociale en technische innovatie. “Het is lastig te voorspellen welke technische innovaties gaan werken of niet, maar er zullen altijd banen blijven in de logistiek. Er zijn bijna vier mensen nodig om een robot te laten functioneren.” Bij elke innovatie ontstaat altijd ruimtes voor nieuw werk, zo stelt d’Hondt. Naast technische innovaties zit er veel potentie in autonomie. Een hoge autonomie resulteert in een betere motivatie en een hogere productiviteit. Dit kost nauwelijks iets, maar werkgevers geven nog veel te weinig autonomie uit handen.

Netwerkleiderschap

Dirk-Jan de Bruin, directeur van de Innovatiecentrale en program manager van de EU truck Platooning Challange, ging in op de Truck Platooning Challenge. Voordelen van platooning zijn minder brandstof, meer capaciteit en een beter klimaat. Bij dit project is gebruik gemaakt van learning by doing en netwerkleiderschap. Omdat er veel partijen betrokken zijn bij dit project, is het erg belangrijk dat er gewerkt wordt naar een gemeenschappelijk doel en visie.

Van R&D naar innovation center

De winnaar van de Jong Logistiek Talent verkiezing eerder dit jaar, Stefan Kleingeld, hield een workshop. Kleijngeld is werkzaam bij WP Haton. Hij nam de deelnemers in de workshop mee in het transformatieproces dat het bedrijf doormaakte, van aanbodgestuurd naar vraaggestuurde dienstverlening. Om van machine bouw naar waardecreatie te gaan moeten 116 medewerkers zorgen dat aan die vraag kan worden voldaan. Het resultaat van de transformatie is dat de medewerkers doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden om te doen. In plaats van de R&D afdeling is er nu plaats gemaakt voor een innovation center waarbij een interdiciplinair team nadenkt over uitdagingen van WP Haton. Op die manier is WP Haton van 4% EBIT naar 50% EBIT gegaan. Kern van de workshop was dat je samen meer kan doen dan alleen.

De laatste spreker was Peter van der Meij. De commissie van Laarhoven is aangesteld om innovatie in de Logistiek aan te jagen. In de sessie van Van der Meij werd er dieper in gegaan op de initiatieven zoals het KDC, Dinalog, NL=Logistiek en de Human Capital tafel. “Het is aan de volgende generatie logistici om te kijken hoe processen kunnen worden gereengineerd en gerobotiseerd.”

Samen kun je meer dan alleen

In elke sessies kwam naar voren dat sociale en technische innovaties hand in hand gaan. Innovatie en technologie creeren werk. Het is alleen maar net hoe de huidige generatie logistici de discussie met elkaar aan gaat. Zoals Dirk Jan de Bruin aangeeft: “Sommige mensen bouwen een windscherm, anderen bouwen een windmolen. Natuurlijk gaan er dingen veranderen, maar grijp die kans”. Het advies aan jonge logistiek proffesionals op de korte termijn: “Heb plezier in wat je doet en waar je goed in bent. Samen kun je meer dan alleen.”

Het dagprogramma werd vervolgd met een diner waarbij een mix van genodigden uit het bedrijfsleven, jonge professionals, partners en sponsoren. Mieke Damen, Topsector Logistiek, vertelde tijdens het diner over hoe JLN de Topsector ondersteund met het behalen van de doelen. Justin de Vries (voorzitter JLN) sloot het diner af met een terugblik op 2016 en een vooruitzicht op 2017. Daarnaast kondigde hij aan dat Sanse Bomhoff na vier jaar afscheid neemt bij JLN. Het stokje van vicevoorzitter wordt overgenomen door Grace Schoenmakers.

De foto’s zijn te bekijken in het Google Photos album of via Facebook.

Add Comment