Vooruitgang behalen met een compleet bestuur

Het bestuur van Jong Logistiek Nederland (JLN) is per maart 2018 weer compleet. Dit gemotiveerde team wil het verder ontwikkelen van JLN bevorderen en er wordt hard gewerkt aan het thema Vooruitgang met de 3V’s.

Afgelopen maanden vonden er een aantal veranderingen plaats binnen het bestuur van JLN, sinds maart 2018 is het bestuur weer compleet. Met als laatste verandering het toetreden van Peter Weijs, binnen zijn functie als Activiteitencoödinator gaat hij de agenda van JLN vullen. Peter zal hiermee Kirsty Tadema haar functie overnemen. Kirsty zal zich gaan inzetten als Projectcoördinator, waarbij ze zich zal richten op het organiseren van grotere evenementen zoals Dé Logistieke Speeddate, het Jaarcongres en de Collegetour. Ook neemt het bestuur helaas afscheid van Nikos Pijnenburg, voormalig accountmanager van JLN.

Even voorstellen:

Peter Weijs is Management Trainee bij DHL Supply Chain. Tijdens zijn opleiding Bedrijfskunde MER aan Fontys Hogeschool te Eindhoven is hij voor de eerste keer in contact gekomen met de Logistieke sector. Bij het project waarbij een uitbreiding van VAS activiteiten in de 3PL (Third-party Logistics) werd onderzocht, is de passie voor de logistieke industrie ontstaan. Wat hem vooral aanspreekt in de logistiek is de professionaliteit, snelheid en ontwikkeling door middel van innovatie. Na dit project heeft hij gesolliciteerd naar een afstudeerstage binnen DHL Supply Chain om vervolgens door te stromen naar het management traineeship programma. Neem vooral snel contact op met Peter als je hem persoonlijk wil leren kennen.

Het huidige bestuur bestaat uit Stefan Kleijngeld (voorzitter), Eva Pomathiod (vicevoorzitter), Tycho de Carpentier (secretaris), Floris Appel (penningmeester), Kirsty Tadema (projectcoördinator), Peter Weijs (activiteitencoördinator) en Daphne Rijnsaardt (regiocoördinator). Momenteel houdt het bestuur zich bezig met het verder professionaliseren van JLN. Dit wordt gedaan aan de hand van het jaarthema: Vooruitgang met de 3V’s, Verbinden, Variëteit en Vrienden in de logistiek.

Het bestuur kijkt uit naar het enthousiasmeren van de jonge logistici door netwerken met elkaar te verbinden en kennis uit te wisselen.