Esther van der Maten over Windesheim

In 2010, op mijn vijftiende, moest ik de keuze maken wat ik na mijn havo wilde gaan doen. Er ging een wereld voor mij open en alles leek leuk, ik vond het dan ook erg moeilijk om een opleiding te kiezen. Samen met vriendinnen en mijn ouders heb ik veel open dagen bezocht en steeds merkte ik dat ik een sociaal en technisch element erg belangrijk vond. Ook merkte ik dat mijn Engels niet goed was en als ik later wilde gaan werken, bij een internationaal bedrijf, dat wel nodig was. Ik heb dus besloten om na mijn havo een high school year in Engeland te volgen en daarna te starten met de opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde in Zwolle.

Zwolle ligt relatief dichtbij de stad van mijn ouders, maar op kamers gaan hoorde voor mij bij studeren, en na een jaar niet meer thuis te hebben gewoond, was dit ook een logische keuze. Uit mijn klas van twaalf mensen woonden er ongeveer vijf op kamers. Doordat mijn opleiding relatief klein was, was het contact met docenten erg makkelijk. Hierdoor kende de docent jou, maar ook jouw sterke en zwakke kanten en konden ze je goed helpen en advies geven.

De eerste anderhalf jaar gingen vooral om de logistieke basis. De tweede helft van het tweede jaar heb ik een half jaar stage gelopen bij een dochterorganisatie van Philips, welke mij een goede indruk gaf van internationale logistiek. Daarna konden wij anderhalf jaar vrij indelen, dat is nu niet meer zo. Destijds had ik gekozen voor de minor: process optimization en industrial strategies and change management, beide minoren van het Windesheim.

Tijdens deze minoren werd een project uitgevoerd bij een bedrijf. Eerst een optimalisatie plan voor Giant, van de fietsen, en tijdens mijn tweede minor hebben we een benchmarking opdracht gedaan voor het Kennis Distributiecentrum regio Noord bij de community of practice, verschillende productiebedrijven uit de regio. Daarna heb ik in de eerste helft van het vierde jaar een Erasmus programma gevolgd in Denemarken. Door deze ervaring heb ik nog meer internationale kennis opgedaan. Dit werd ook erg aangemoedigd bij de opleiding en ook bijna iedereen uit mijn klas heeft een minor of stage in het buitenland gedaan. Ten slotte, ben ik in 2015 via het Topcoach voor Toptalenten programma afgestudeerd bij de Koninklijke Landmacht. Ook dit werd aangemoedigd door de opleiding.

In Zwolle word je uitgedaagd op internationaal vlak, veel minoren zijn in het Engels en buitenlandse studenten kom je veel tegen. Daarnaast is de relatie met andere opleidingen goed, waardoor je ook multidisciplinair wordt opgeleid. Als laatste, ondersteuning voor vakken zoals Engels en wiskunde zijn er voldoende én ook zijn er extra uitdagingen zoals internationale events en het Honours Programme.

Informatie

Opleiding Logistics Engineering
Onderwijsinstelling Hogeschool Windesheim
Afstudeerjaar Zwolle
Linkedin Klik hier om mijn profiel te bekijken

Add Comment