Tycho de Carpentier over de Hogeschool Rotterdam

Ik ben in september 2011 gestart met de opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde (sinds studiejaar 2015/2016 heet de opleiding Logistics Engineering) aan de Hogeschool Rotterdam. In havo 4 ben ik vele open dagen af gegaan om verschillende opleidingen te bezoeken. Op de NHTV werd ik doorverwezen naar de opleiding logistiek. Als zestienjarige scholier had ik geen idee wat logistiek inhield, maar na de opleidingspresentatie en proefstuderen op verschillende hogescholen had ik de keuze gemaakt.

Informatie

Opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde
Onderwijsinstelling Hogeschool Rotterdam
Afstudeerjaar 2015
Linkedin Klik hier om mijn profiel te bekijken

Het eerste studiejaar zat de opleiding LTV samen met het veel grotere Logistiek en Economie. Veel hoorcolleges werden gegeven in grote collegezalen terwijl de werkcolleges voornamelijk waren met je eigen klas. De instroom was zo’n 58 studenten verdeeld over twee klassen, maar gedurende het eerste jaar viel een derde af. De focus van de opleiding in Rotterdam was -vanzelf sprekend- de Mainport Rotterdam. Al had/heb ik vrij weinig met schepen en havens, was het niet alleen havenlogistiek. Het eerste jaar ging vooral over de eerste logistieke vaardigheden, projectmatig werken, transport techniek/mechanica, bedrijfseconomie, communicatie/talen en IT.

In het tweede jaar is de opleiding verhuisd naar een nieuw instituut binnen de hogeschool, op moment van schrijven zit de opleiding daar nog steeds. De Rotterdam Mainport University, gevestigd in het Scheepvaart en Transport College Rotterdam. Door de uitstroom in het eerste jaar waren er nog maar twee kleine klassen over. Dit vond ik persoonlijk erg fijn, hierdoor ben je geen nummer binnen de opleiding maar gewoon een naam. De docenten waren altijd erg toegankelijk en de deur stond altijd open.  In het derde en vierde studiejaar is er de mogelijkheid om jezelf te specialiseren door middel van stage, (optioneel: buitenlandstudie), minor en het afstuderen. Mijn derdejaarsstage heb ik gelopen bij Infrabel in Brussel, België. Dit was een hele leuke en leerzame ervaring. De minor die ik gekozen had was helaas tegen gevallen door verkeerde voorlichting en een te hoog verwachtingspatroon. In juni 2015 ben ik afgestudeerd na een stageperiode bij DSV Solutions in Moerdijk, tijdens het afstuderen heb ik een baan aangeboden gekregen en werk daar nu al bijna 2 jaar met veel plezier.

Graag wil ik je nog wat tips geven voor het maken van je studiekeuze:

  • Ook al is het misschien ‘eng’, maar stel vooral veel vragen aan de studenten tijdens de open dag.
  • Als je een studie kiest, ga zeker proefstuderen en loop een dag mee.
  • Ga vooral ook andere hogescholen bekijken met dezelfde opleiding. Elke opleiding heeft z’n eigen focusgebied en vakkenpakket.

Wil je meer weten over mijn verhaal? Laat dan hier onder een reactie achter.

Add Comment