De informatie op deze website van Jong Logistiek Nederland wordt met de grootste zorg samengesteld en continu gecontroleerd en onderhouden.

Jong Logistiek Nederland kan niet echter instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. Dit geldt in het bijzonder voor (verouderde) pagina’s van deze website die via zoekmachines en websites van derden worden bezocht.
Jong Logistiek Nederland kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat deze website te allen tijde in werking is en dat de voor de website gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Jong Logistiek Nederland behoudt zich het recht voor om de haar website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Toegang tot en gebruik van de website van Jong Logistiek Nederland (www.jonglogistiek.nl) is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via deze website worden bekend gemaakt.

Hyperlinks
De website van Jong Logistiek Nederland bevat hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Jong Logistiek Nederland eveneens geen verantwoordelijkheid dragen.

Wet- en regelgeving
Deze website en alle andere uitingen van Jong Logistiek Nederland worden beheerst door het Nederlands Recht, waaronder de (EU) 2016/679 van het Europees Parlement / Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in werking getreden is op 25 mei 2018. De organisatie van Jong Logistiek Nederland is gevestigd binnen het Arrondissement Den Haag. Onverhoopte geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in dat arrondissement.